Triệt phá 7 vụ hoạt động mại dâm

Toàn tỉnh hiện có 2.393 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động tệ nạn xã hội.

Trong đó ngành nghỉ dưỡng là 1.752 cơ sở, lĩnh vực ăn uống có 370 cơ sở, lĩnh vực giải trí là 173 cơ sở, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thư giãn có 98 cơ sở.
Từ đầu năm đến nay, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn xã hội các cấp đã tổ chức kiểm tra hơn 400 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Qua đó, phát hiện hơn 140 lượt cơ sở vi phạm.

Trong thời gian này, lực lượng chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội của tỉnh triệt phá 7 vụ hoạt động mại dâm, liên quan 25 đối tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *