Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau: Gần 400 sinh viên trúng tuyển

Năm học 2015 – 2016, Trường Đại học Bình Dương – Phân hiệu Cà Mau nhận gần 400 hồ sơ sinh viên vào học với 8 chuyên ngành đào tạo.

Tại buổi sinh hoạt, Giáo sư – Viện sĩ – Tiến sĩ khoa học Cao Văn Phường, Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên và gửi gắm thông điệp đào tạo của nhà trường theo phương châm “4T” (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với thiên nhiên) và “4H” ( Học, hỏi, hiểu, hành). Đây là thông điệp có ý nghĩa xuyên suốt trong quá trình học tập tại nhà trường.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; hiểu quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy chế, quy định về đào tạo của Bộ GD&ĐT, phương hướng và nhiệm vụ của năm học mới…

Trong năm học này, Trường Đại học Bình Dương – Phân hiệu Cà Mau nhận gần 400 hồ sơ của sinh viên ở 8 ngành đào tạo. Điều này chứng tỏ, nơi đây ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy để phụ huynh và sinh viên lựa chọn và là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

Hoạt động sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu khóa năm học 2015 – 2016 diễn ra từ ngày 16 – 25/9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *