Tuổi trẻ Công an tỉnh khắc ghi lời Bác dạy

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích, tự học tập nâng cao trình độ, có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào tình nguyện.

Kim chỉ nam cho mọi hành động

Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong lực lượng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Sau thời gian triển khai thực hiện, bằng các phong trào xung kích, tình nguyện, đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác, nổi bật: Phong trào “100.000 giờ tình nguyện” được một số cơ sở Đoàn trực thuộc cụ thể hóa phong trào lồng ghép vào nhiệm vụ chuyên môn bằng việc làm thêm giờ, tăng ca, thực hiện phương châm “hết việc không hết giờ” đối với một số lực lượng làm công tác tham mưu, riêng các cơ sở Đoàn làm nhiệm vụ chiến đấu thì tăng cường công tác tuần tra, xuống cơ sở nắm tình hình.

Trong công tác chuyên môn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn phát huy tinh thần xung kích, tự học tập nâng cao trình độ: Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương thực hiện tốt “Ngày thứ Bảy tình nguyện cấp giấy chứng minh nhân dân cho công dân có hoàn cảnh khó khăn”, đã cấp và hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân trên 6.395 trường hợp là người nghèo, người già yếu, bệnh tật, học sinh; Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), thực hiện ngoài giờ các công trình, tuyên truyền pháp luật học đường về ATGT; tuyến đường ATGT, cổng trường ATGT; Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ xây dựng được 4 mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy” ở Phường 1,  Phường 5 và Phường 6; phát huy hiệu quả mô hình “Cơ quan doanh nghiệp an toàn về phòng cháy chữa cháy”… Ngoài ra, tham gia hiến máu nhân đạo, nhiều hoạt động tương thân tương ái giúp đỡ những gia đình liệt sĩ, người nghèo, đạt hiệu quả tích cực.

Học tập Bác, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã nỗ lực tạo nên hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng gần gũi trong quan hệ với nhân dân.

Thượng úy Bùi Minh Phụng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: “Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong học tập, công tác, chiến đấu; nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao trách nhiệm trong công việc và thái độ phục vụ nhân dân; rèn luyện đạo đức trong sáng, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; chấp hành nghiêm túc Điều lệnh CAND… Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, ĐVTN Công an tỉnh đã nỗ lực tạo nên hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng gần gũi trong quan hệ với nhân dân, bằng sự mưu trí và hành động dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần mang lại bình yên cho cuộc sống người dân”.

Nội dung 6 điều Bác Hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ CAND với những phẩm chất quan trọng: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình.

Trở thành phong trào thi đua rộng khắp

Nhìn lại hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Công an tỉnh tại các đơn vị đã đạt nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác trong CAND.

Với tinh thần trách nhiệm, thi đua học hỏi, cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tính tự giác, tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện tư cách đạo đức của người chiến sĩ CAND theo 6 điều Bác Hồ dạy. Mỗi người xây dựng cho mình lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Chuyên cần, chăm chỉ, hăng say trong học tập, lao động, công tác và chiến đấu, làm việc có chương trình, kế hoạch, đảm bảo khoa học. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, của cải vật chất nhằm giảm chi tiêu, tránh lãng phí, nêu cao tính liêm khiết, trung thực, thẳng thắn, không tự cao, tự đại.

Khắc ghi lời Bác dạy, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong rèn luyện, học tập, công tác, hàng loạt tấm gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được biểu dương. Nhiều gương mặt công an trẻ xuất sắc: Liêu Nhất Trung, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, đã tham mưu xây dựng đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Cải cách hành chính trong đăng ký quản lý con dấu của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau”; tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiều công trình thanh niên: “Cấp chứng minh nhân dân lưu động cho người già yếu, bệnh tật”; “Bảng thông tin và niêm yết các thủ tục hành chính của Phòng PC64 Công an tỉnh Cà Mau”; đăng ký thực hiện công trình thanh niên hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách; thực hiện tốt các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”; phong trào “100.000 giờ tình nguyện vì an ninh Tổ quốc”; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phối hợp với Đoàn Thanh niên Phường 4, Phường 6 (TP. Cà Mau) thực hiện mô hình “Cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến” đã giúp cho 2 đối tượng trở nên tiến bộ. Hay Phạm Trường An, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh, tích cực tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề: Công  tác phòng, chống tội phạm; công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; công tác triệt xóa tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh… Nghiêm túc thực hiện tốt phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trong 3 năm (2016 – 2018), 2 đồng chí đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh và Bộ Công an; đặc biệt là Giải thưởng Thanh niên tiêu biểu năm 2017 do Giám đốc Công an tỉnh trao tặng; năm 2018 được Tỉnh đoàn tuyên dương Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.

6 điều Bác Hồ dạy CAND hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm. Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã tạo nên những đợt thi đua lập thành tích dâng Bác trong ĐVTN. Mỗi ĐVTN đang tự soi mình vào 6 điều Bác dạy để hoàn thiện mình, để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *