UBND Phường 8: Không có hồ sơ trễ hẹn

Tính đến đầu tháng 11, qua rà soát của UBND Phường 8, việc giải quyết TTHC cho công dân luôn được thực hiện đảm bảo quy định về thời gian.

Thời gian qua, UBND Phường 8 đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), lấy trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến giao dịch và giải quyết TTHC. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực, tạo được lòng tin đối với nhân dân.

Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND Phường 8 cho biết, năm 2020, UBND Phường 8 đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch quan trọng liên quan đến CCHC tại địa phương. Trong đó, phải kể đến các kế hoạch: CCHC; tuyên truyền và kiểm soát TTHC; đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC; xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn phường, chỉ đạo Văn phòng các ngành và 8 khóm tiến hành triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Đến nay đã thực hiện 7/10 nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, UBND phường đã chỉ đạo Văn phòng các ngành tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, tổ chức và các cá nhân tích cực thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn phường. Kịp thời chấn chỉnh một số hạn chế trong thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC. Thường xuyên nhắc nhở công chức tại Bộ phận một cửa trong trường hợp có ý kiến phản ánh của các tổ chức và nhân dân. Thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện và cập nhật các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC để triển khai đến cán bộ, công chức thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định, kịp thời.

“Qua thời gian triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ, công chức ở phường nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nội dung công tác CCHC và có chuyển biến rõ rệt, nhất là trong công tác tiếp dân và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả”, ông Vinh cho biết thêm.

Tính đến đầu tháng 11, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết đã tiếp nhận 1.413 hồ sơ, hoàn trả đúng hẹn 1.407 hồ sơ, 6 hồ sơ đang thực hiện. Việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với thủ tục trễ hẹn luôn được chỉ đạo phải thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, qua rà soát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đến thời điểm báo cáo, chưa có trường hợp nào phải xin lỗi tổ chức, cá nhân, vì tất cả các hồ sơ đều được trả đúng hẹn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cấp trên. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hành chính bảo đảm tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan hành chính, nhất là trong giải quyết các yêu cầu của nhân dân; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng cao, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ. 

Theo ông Vinh, với cái nhìn tổng thể, mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên, trong hoạt động CCHC tại đơn vị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, công tác rà soát TTHC của công chức là đầu mối còn nhiều lúng túng; các văn bản quy phạm pháp luật thay đổi nhiều và thường xuyên, việc cập nhật, tiếp thu của cán bộ, công chức không theo kịp, làm ảnh hưởng trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến TTHC. Trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức chưa được trang bị đầy đủ; kinh phí phục vụ cho công tác CCHC, công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế, chưa đảm bảo cho yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Việc thực hiện xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích có những hồ sơ không thực hiện được: Trường hợp đi đăng ký khai sinh phải nộp giấy chứng sinh bản gốc, đăng ký kết hôn thì phải có mặt nam và nữ đồng thời phải nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đối với trường hợp khai tử thì nộp bản chính giấy báo tử hoặc tờ cam đoan việc chết và tất cả trường hợp trên phải ký vào sổ bộ. Đối với những thủ tục này, thực hiện trực tuyến là rất khó khăn cho công chức phụ trách.

Những tháng cuối năm và năm 2021, UBND Phường 8 xác định những nhóm giải pháp quan trọng là tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020; chỉ đạo các bộ phận trực thuộc UBND phường rà soát các TTHC rườm rà, không còn phù hợp, đề nghị cấp trên bãi bỏ, tránh gây phiền hà cho các tổ chức và cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *