Xử lý nghiêm vi phạm về đội mũ bảo hiểm

Người tham gia giao thông cần ý thức chọn mua và đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện (ảnh minh họa).

Bên cạnh kết quả tích cực trên, Chính phủ cũng nhận định, việc thực hiện quy định bắt buộc đội MBH vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: Tỷ lệ người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thấp; tỷ lệ trẻ em từ 6 tuổi trở lên đội MBH khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chỉ đạt ở mức 30 – 40%; tình trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng MBH không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, MBH giả, mũ không phải là MBH còn phổ biến và tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

Trong chỉ thị mới đây về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội MBH đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông chủ trì, phối hợp thực hiện các chiến dịch truyền thông về quy định bắt buộc đội MBH đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; thực hiện đồng bộ, thống nhất cùng với các chiến dịch kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, trong đó đặc biệt chú trọng về việc chấp hành đội MBH cho trẻ em. Xây dựng kế hoạch hành động liên ngành từ Trung ương đến địa phương về nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về đội MBH đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân sử dụng MBH cho người đi xe đạp khi tham gia giao thông; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tặng MBH cho trẻ em, đồng bào khu vực còn khó khăn về kinh tế, vùng sâu, vùng xa.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh MBH không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đội MBH, nhất là xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chở trẻ em không đội MBH.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động phân phối, kinh doanh MBH trên thị trường nội địa. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh MBH.

Chỉ thị nhấn mạnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội MBH đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên được người lớn chở bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh, sinh viên đội MBH khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trở thành thói quen. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với lứa tuổi học sinh khi vi phạm; chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện quy định đội MBH khi đưa con em đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *