26 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở xác định tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu, các quy định hướng dẫn về công tác bầu cử trong Đảng, Đại hội đã tiến hành bầu 26/27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (khuyết chức danh Bí thư Đảng ủy, sẽ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động sau đại hội).

Ban Thường vụ Đảng ủy khóa X tặng hoa và quà cám ơn đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa IX không tham gia tái cử.

Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất, tín nhiệm bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ; hai Phó Bí thư Đảng ủy gồm ông Trương Minh Thịnh và ông Phan Thanh Phương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là bà Huỳnh Kim Ngân.

Đại hội cũng đã bầu 33 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, đại diện cho hơn 5.400 đảng viên của Đảng bộ khối, dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh.

Đại biểu gửi gắm niềm tin vào lá phiếu bầu.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trong đó, lấy mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm phát huy đúng mức vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng cơ sở. Triển khai thực hiện thắng lợi chủ đề Đại hội đã đề ra: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Đại hội đề ra 7 chương trình hành động, cùng 7 chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ mới.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh khóa X, ông Trương Minh Thịnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy truyền thống vốn có, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ đề ra. Tổ chức các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *