Bồi dưỡng kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phổ biến những nội dung cơ bản của công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được quán triệt một số vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình soạn thảo văn bản QPPL; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL; một số vấn đề nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL …

Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn trao đổi, thảo luận và giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.

Đợt tập huấn lần này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế nâng cao các kỹ năng xây dựng văn bản QPPL; nhận thức trách nhiệm đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; và đặc biệt là giúp các cơ quan, đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *