Cà Mau: Đã có kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Cụ thể: Môn Ngữ văn, có 9.180 bài thi, kết quả có 181 bài thi đạt điểm giỏi (tức từ 8,1 – 9 trở lên); có 5 bài thi đạt điểm cao từ 9,1 – 10. Khoảng trên 70% bài thi điểm trên trung bình, 7 bài thi bị điểm liệt.

Môn Toán, có 9.264 bài thi, kết quả không có bài thi nào đạt điểm trên 9 trở lên; có 10 bài thi đạt cao hơn 8 đến bằng 9. Tỷ lệ bài thi dưới điểm trung bình là 57,9%, trong đó có 6 bài bị điểm liệt.

Môn Lý, có 4.340 bài thi, kết quả không có bài đạt điểm trên 9 trở lên; có 11 bài đạt từ trên 8 đến bằng 9. Tỷ lệ bài thi đạt điểm trên trung bình là 37,05%%; 2 bài thi bị 1 điểm trở xuống.

Môn Hóa, có 4.367 bài thi, kết quả có 3 bài đạt từ 9,1 – 10; 13 bài đạt từ trên 8 đến bằng 9; tỷ lệ bài dưới trung bình chiếm hơn 62%; có 2 bài bị điểm liệt.

Môn Sinh, có 4.211 bài thi, không có bài đạt điểm cao nhất cũng không có bài bị điểm liệt; trên 8 đến bằng 9 có 21. Trên 42% bài thi môn này trên điểm trung bình.

Môn Ngoại ngữ, có 8.557 bài thi, kết quả, có 18 bài bị điểm 1 trở xuống; 4 bài đạt từ điểm 9,1 – 10, trên điểm 8 đến bằng 9 có 31 bài. Dưới 5 điểm môn này chiếm tỷ lệ trên 88%, chiếm tỷ lệ dưới trung bình cao nhất ở tất cả các môn thi.

Môn Lịch sử, có 5.107 bài thi, có 3 bài đạt điểm > 9. Tỷ lệ trên điểm trung bình chỉ chiếm trên 23%.

Môn Địa lý, có 4.875 bài thi, kết quả có 116 bài đạt điểm từ 8,1 – 9, từ 9,1 – 10 điểm có 12 bài. Số bài đạt điểm trên trung bình là 73,29%, nhưng cũng có 3 bài điểm từ 1 trở xuống.

Môn Giáo dục công dân có 4.473 bài thi, kết quả có 201 bài thi đạt điểm trên 9 trở lên, 1.114 bài đạt từ 8,1 – 9. Có 97,74% bài thi đạt điểm trên trung bình.

Để tra cứu điểm thi THPT Quốc gia năm 2018, thí sinh có thể làm theo những cách sau. Thí sinh có thể cập nhật các thông tin về điểm thi thpt Quốc gia 2018 từ cổng thông tin Bộ GD&ĐT hoặc trang thông tin điện tử các trường THPT thí sinh đã học. Từ tài khoản thi THPT Quốc gia của mình thí sinh đăng nhập vào địa chỉ website://thisinh.thithptquocgia.edu.vn sau đó nhập vào các ô số báo danh và tên của thí sinh và xác nhận. Một cách nữa là thí sinh cũng có thể tra cứu trực tiếp trên các địa chỉ website của Sở GD&ĐT.

Hiện tại, Sở GD&ĐT Cà Mau đang cộng điểm để xét tốt nghiệp cho các thí sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *