Cần khắc phục triệt để sai sót trong thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội

Thực hiện chậm, sai quy trình thủ tục, không đảm bảo đúng theo quy định, thiếu đối tượng thụ hưởng là những gì diễn ra trong nhiều năm quan trên địa bàn tỉnh đối với việc thực hiện các chính sách BTXH. Vấn đề này hầu như đều được đề cập thông qua hoạt động kiểm tra chuyên đề về công tác cải cách hành chính trên địa bàn trong những năm gần đây.

Trong năm 2017, thông qua hoạt động kiểm tra tổng thể về thực hiện chương trình cải cách hành chính, đối với lĩnh vực BTXH, hầu hết các địa phương được kiểm tra đều vướng phải sai sót. Tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH;) TP. Cà Mau, trong năm 2017 tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ thuộc lĩnh vực hỗ trợ xã hội. Tuy nhiên, tất cả các hồ sơ thuộc lĩnh vực này đều có thời gian giải quyết trễ hạn (ít nhất 2 tháng trở lên).

Đối với lĩnh vực này, tại UBND xã Lý Văn Lâm, phát sinh 456 hồ sơ được thụ lý, giải quyết. Sau khi kiểm tra hồ sơ hưởng trợ cấp người khuyết tật, thời gian giải quyết trễ hạn trên tất cả quy trình phát sinh (xã, Phòng LĐ-TB&XH; và Văn phòng UBND TP. Cà Mau).

Những chính sách bảo trợ xã hội trong ngành Giáo dục hầu như năm nào trong triển khai thực hiện cũng vướng phải sai sót.

Tình trạng này đối với UBND xã Tân Hưng Tây (huyện Phú Tân) cũng không khá hơn. Đoàn kiểm tra 27 hồ sơ BTXH, phần lớn các hồ sơ đều thừa, thiếu các thành phần hồ sơ. Thời gian giải quyết kéo dài, trễ hạn.

Tại xã Đất Mới (huyện Năm Căn), cũng không ngoại lệ, thực tế phát sinh khá nhiều thủ tục không có quy trình giải quyết, thừa chứng thực, không thực hiện quy trình và thời gian niêm yết. Đây là các dạng hồ sơ trễ hạn khá nhiều. Nguyên nhân là do Hội đồng họp xét duyệt hồ sơ chậm họp. Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị có giải pháp khắc phục.

Về thủ tục hành chính hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016 – 2017 tại xã Đất Mới, có 420 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ và đã lập danh sách đề nghị hỗ trợ, có trường hợp thuộc năm học 2015 – 2016 đã có danh sách, nhưng đến giữa năm 2017, đối tượng thụ hưởng vẫn chưa nhận được tiền.

Xã Viên An (huyện Ngọc Hiển), thủ tục hành chính về chính sách hỗ trợ tiền ăn học mẫu giáo, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh từ tiểu học, THCS năm học 2016 – 2017, UBND xã không xác định được cụ thể do không lưu trữ danh sách đối tượng được duyệt.

Liên quan đến những sai sót trên lĩnh vực BTXH, trong đó, có hỗ trợ trong ngành Giáo dục không phải là chuyện mới phát sinh, mà những sai sót này đã từng xảy ra những năm trước đây.

Từ năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015. Theo đó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp với số tiền 70 ngàn đồng/em/tháng.

Đến giữa năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐ-TB&XH;, Sở Tài chính đã có hướng dẫn về việc triển khai Nghị định 49 đến các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên đến tháng 10/2015, có nơi thực hiện còn rất chậm, có nơi đã thực hiện nhưng đối tượng thụ hưởng lại không nhận được sự hỗ trợ, có nơi thì vẫn chưa thực hiện.

BTXH là một trong những công tác lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, thiết nghĩ để những chính sách hỗ trợ thật sự đến với đối tượng thụ hưởng kịp thời, chính xác, đòi hỏi ngành chức năng cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm. Trọng tâm là tuân thủ đảm bảo đúng và đủ trình tự thủ tục, những quy định về thời gian đã được công bố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *