Cần sớm có định hướng tuyên truyền đối với những thông tin nóng, vấn đề phức tạp, nhạy cảm

Cà Mau có 5 báo cáo viên cấp Trung ương, 49 báo cáo viên cấp tỉnh, 247 báo cáo viên cấp huyện/thành phố, trên 1.000 tuyên truyền viên của Mặt trận và đoàn thể các cấp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng hình thức báo cáo viên trực tuyến thuận lợi về kinh phí, thời gian, song việc trao đổi, cung cấp thông tin còn hạn chế, vì thế cần tính toán để có cuộc báo cáo thực tế; đề xuất cấp phát tạp chí tuyên giáo đến các báo cáo viên cấp huyện, để phục vụ tốt công tác tuyên truyền…

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết công tác tuyển chọn báo cáo viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ… kiến nghị tổ chức hội thi báo cáo viên cấp Trung ương, khu vực, tạo điều kiện để các báo cáo viên trao đổi kinh nghiệm.

Ông Hiện cũng đề xuất đối với những thông tin nóng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Ban Tuyên giáo Trung ương cần sớm có định hướng tuyên truyền; đồng thời sớm có hình thức xử lý các “báo lá cải” đưa thông tin sai lệch sự thật, gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội…

Ông Đỗ Đình Hoằng biểu dương tỉnh có nhiều đổi mới trong thực hiện Chỉ thị 17, lưu ý, Ban Tuyên giáo cấp huyện cần phối hợp chặt chẽ với trường bồi dưỡng chính trị duy trì nền nếp sinh hoạt của báo cáo viên; thường xuyên chấn chỉnh thông tin trong các câu lạc bộ cán bộ hưu trí, vì đây là lực lượng có tầm ảnh hưởng lớn; cần lựa chọn những cá nhân có năng lực trong các đoàn thể tham gia vào đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *