Chiến dịch 100 ngày đêm “đẩy lùi” dịch tả lợn châu Phi

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã có 8 xã của 6 huyện trên địa bàn có dịch tả heo châu Phi, gồm: Phú Tân, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Năm Căn, Thới Bình.

Ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy tổng số 252 con heo của 37 hộ nuôi nhiễm dịch.

“Kế hoạch 100 ngày đêm là tập trung giảm đàn heo thịt theo hướng giết mổ, tiêu thụ trong tỉnh để giảm đàn. Không ngồi chờ bệnh tới đâu tiêu hủy tới đó. Trong 3 tháng, giảm tới mức thấp nhất đàn heo thịt để giảm nhẹ việc bệnh có nguy cơ lây lan, phải tiêu hủy. Theo kế hoạch này, có 4 nội dung và chúng ta làm chủ động, chứ không bị động nữa”, ông Nguyễn Thành Huy thông tin.

Bên cạnh việc giảm tổng đàn heo, ngành chức năng Cà Mau sẽ quản lý chặt việc tái đàn. Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ đàn heo nái để tái đàn sau khi đủ điều kiện.

Việc này được UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án bảo vệ theo hướng trên cơ sở số liệu thống kê tổng đàn heo trong tỉnh, xác định nhu cầu số lượng heo nái phục vụ cho tái đàn; xác định các cơ sở đủ điều kiện tham gia bảo vệ đàn heo nái trong thời gian có dịch bệnh.

Cùng với đó, giao đơn vị cũng phải nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ sở tham gia kế hoạch bảo vệ đàn heo nái chờ tái đàn.

“Để kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả cần nâng cao sự hiểu biết của tất cả những người có liên quan về đặc điểm, con đường lan truyền và sự nguy hiểm của dịch. Từ đó, thấy được trách nhiệm của mỗi người, cùng chung tay, góp sức trong phòng chống dịch tả heo châu Phi”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Sử kêu gọi.

UBND tỉnh Cà Mau cũng giao ngành chức năng tỉnh này phải nhanh chóng có kế hoạch bổ sung nguồn thực phẩm thay thế và có phương án tăng cường sản xuất, cung ứng các nguồn thực phẩm thay thế thịt heo sau khi giảm tổng đàn. Khuyến khích nhân dân trong tỉnh tăng cường nuôi thủy sản, gia cầm (chú ý an toàn dịch bệnh), để thay thế thịt heo.

Trong diễn biến liên quan, UBND tỉnh cũng vừa thống nhất tiêu hủy heo bị dịch tả bằng phương pháp đốt, trước khi chôn lấp, xây dựng lò đốt khoảng 5 con heo một lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *