Chính sách Dân tộc đã thực đi vào đời sống

* Xin ông cho biết, trong năm 2017 vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện những chính sách gì đối với đồng bào dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc diện nghèo?

Ông Triệu Quang Lợi: Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Cà Mau đã có sự quan tâm đầu tư rất lớn đối với đồng bào dân tộc và vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. Nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đã được các cấp, các ngành của tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện khá quyết liệt và đã mang lại được một số kết quả quan trọng; góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, những yêu cầu cấp thiết về điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt của một bộ phận hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn tại các địa phương.

Trong đó, nổi bật đối với các nội dung chính sách do Ban Dân tộc tỉnh chủ trì có thể kể đến là: Chính sách hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng; tiếp tục duy trì thực hiện tốt một số nội dung chính sách về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS (chính sách bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc thông qua việc tổ chức các lớp dạy và học chữ Khmer, Hoa cho con em đồng bào DTTS tại các điểm chùa, salatel và các điểm trường trong vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống vào dịp hè; tổ chức các hoạt động họp mặt, thăm viếng, tặng quà, hỗ trợ tiền cho các đối tượng vào các dịp lễ, hội truyền thống và tết cổ truyền của đồng bào dân tộc. Xây dựng hoàn thành Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 – 2020)…

Ông Triệu Quang Lợi trao quà cho các chùa nhân dịp lễ, tết của đồng bào dân tộc.

* Trong dịp tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay, tỉnh Cà Mau đã triển khai những chính sách hoạt động gì cho bà con?

Ông Triệu Quang Lợi: Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay là một trong các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer; được các cấp ủy đảng và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở rất quan tâm và luôn tạo điều kiện để tổ chức hàng năm. Cụ thể, đối với việc tổ chức Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2018; được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức buổi họp mặt các vị chức sắc, người có uy tín, cán bộ, lực lượng vũ trang… đang công tác tại các cơ quan nhà nước và đại biểu đại diện các hộ gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu. Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh cũng sẽ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho học sinh, sinh viên là con em dân tộc Khmer tỉnh Cà Mau đang theo học tại các trường ngoài tỉnh; thăm, chúc tết và tặng quà tại một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh có cán bộ là người dân tộc Khmer đang làm việc.

Đặc biệt, trong thời điểm diễn ra tết (ngày 14 – 16/4), Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu, bố trí lịch và tổ chức các đoàn có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, TP. Cà Mau đến thăm, chúc tết và tặng quà 7 chùa, 10 salatel và một số điểm đón tết tập trung của đồng bào dân tộc Khmer. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cũng đang tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer tổ chức tết cổ truyền trên tinh thần vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm; tổ chức các nghi lễ và sinh hoạt văn hóa cộng đồng theo đúng phong tục, tập quán văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội; nêu gương người tốt, việc tốt; mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, hăng hái lao động sản xuất, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, các chùa, salatel và những nơi tổ chức đón tết tập trung của đồng bào dân tộc Khmer cũng sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian để thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc cùng tham gia sinh hoạt.

Ngoài các hoạt động nêu trên, để tạo điều kiện giúp cho tất cả các hộ đồng bào dân tộc Khmer đều được đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, Ban Dân tộc cũng đã tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ quà cho các đối tượng là hộ dân tộc Khmer nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

* Xin cảm ơn ông!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *