Chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Zika

Tại Cà Mau, tuy chưa phát hiện ca bệnh nào do nhiễm virus Zika, nhưng dự báo nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là khá lớn; do vậy, ngành Y tế tỉnh đã sớm triển khai kế hoạch phòng, chống: Sẽ thu thập và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để có biện pháp xử lý, cách ly điều trị kịp thời. Tổ chức các lễ mít tinh phát động phòng chống virus Zika, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với loại bệnh này; sẽ phối hợp với ngành Giáo dục, chỉ đạo các trường tổ chức lễ phát động chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng chống bệnh do virus Zika…

Ngành chức năng khuyến cáo biện pháp tốt nhất để phòng chống bệnh do virus Zika là phòng chống muỗi đốt. Mỗi hộ gia đình cần chủ động diệt lăng quăng và tích cực phối hợp với ngành Y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *