Chung tay xây dựng thị trấn văn minh đô thị

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi – Lê Tấn Công cho biết: Để cán được mốc xây dựng thị trấn văn minh đô thị theo đúng lộ trình đề ra, thị trấn đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các tiêu chí thị trấn văn minh đô thị, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo. Hàng năm có tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm những tiêu chí đã đạt được và chưa đạt được, để đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả các tiêu chí chưa đạt và duy trì các tiêu chí đã đạt.

Để xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, thị trấn Đầm Dơi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, từng bước thay đổi ý thức, trách nhiệm của người dân: Thông qua các hội nghị, các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên, nhân dân mạnh dạn thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tại các khóm….

Ngoài ra, thị trấn Đầm Dơi còn chỉ đạo các khóm tổ chức phát động phong trào, tuyên truyền đến từng người dân và hộ gia đình nghiêm túc giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng, xây dựng các tuyến đường không rác. Lồng ghép phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường”, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Bên cạnh đó, vận động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị: Chấp hành tốt các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng, trong cộng đồng dân cư.

Sau 2 năm triển khai 4 nội dung xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đã có nhiều tiêu chí nổi bật như: Phát triển kinh tế, quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch, nhất là các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nội ô thị trấn Đầm Dơi, đã triển khai xây dựng 15 công trình với nguồn vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng.

Ngã ba Sông Đầm.

Công tác nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khóm văn hóa được quan tâm chú trọng. Hiện, thị trấn có hơn 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 75% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, 100% khóm xây dựng quy ước, đăng ký và tổ chức phát động xây dựng, nâng chất khóm văn hóa, 6/6 khóm đạt danh hiệu văn hóa. 95% hộ gia đình trên địa bàn thị trấn xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Cây xanh trồng đạt hơn 80%. Đối với tiêu chí xây dựng phong trào văn hóa, thể thao, đến nay thị trấn có Trung tâm Văn hóa – Thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Có 5 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên rèn luyện, tham gia thể thao. 6/6 khóm có điểm sinh hoạt văn hóa thể thao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện thị trấn Đầm Dơi vẫn còn 2 tiêu chí chưa đạt: Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, theo quy định tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%, đến đầu năm 2018, thị trấn có 63 hộ nghèo, chiếm 2,44%. Về tiêu chí văn hóa: Theo quy định, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 85% trở lên hiện tại thị trấn chỉ đạt hơn 75%; tiêu chí khóm văn hóa phải đạt liên tục 6 năm liền, hiện nay thị trấn chỉ đạt 5/6 khóm văn hóa.

“Đối với tiêu chí hộ nghèo, thị trấn tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền hỗ trợ trực tiếp vốn cho bà con có mô hình sản xuất, để làm thế nào cho bà con có công ăn việc làm ổn định, thoát nghèo bền vững. Đối với tiêu chí văn hóa, tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng văn hóa. Nhất là thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc trồng cây xanh, làm hàng rào tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục chỉ đạo Ban vận động khóm thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt được, để sớm công nhận thị trấn văn minh đô thị”, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi – Lê Tấn Công cho biết thêm.

Ngoài ra, thị trấn cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông và tạo được nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến của người dân về việc xây dựng văn minh đô thị. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, giúp thị trấn Đầm Dơi đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *