Cơ sở vi phạm tăng hơn so với cùng kỳ

Trong năm qua, Đội kiểm tra phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp đã tổ chức kiểm tra 912 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, phát hiện 305 lượt cơ sở vi phạm, chiếm 35% (so với cùng kỳ năm 2014, số lượt kiểm tra tăng 48 lượt; số cơ sở vi phạm tăng 30 lượt).

Qua đó, giáo dục nhắc nhở 25 cơ sở, phạt hành chính 89 cơ sở. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 962 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong năm, phát hiện xử lý 183 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan đến 244 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2014 tăng 81 vụ, 85 đối tượng.

Từ những kết quả đạt được, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh đề ra một số nhiệm vụ quan trọng thời gian tới. Trọng tâm là phối hợp với các cơ quan hữu quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đồng thời củng cố và xây dựng những mô hình đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với từng thời điểm và đặc trưng của từng địa phương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *