Công nhận 60 sáng kiến, kinh nghiệm ngành Giáo dục – Đào tạo

Theo đó, cấp học trực thuộc Sở GD&ĐT có 9 sáng kiến, kinh nghiệm được công nhận. Đối với cấp thuộc huyện và thành phố, nhiều nhất là huyện Phú Tân, với con số 10, kế đến là huyện Thới Bình với 9 sáng kiến, kinh nghiệm. Thấp nhất là huyện Đầm Dơi khi chỉ có 2, huyện Ngọc Hiển và Năm Căn có 3 sáng kiến, kinh nghiệm được công nhận.

Kết quả này sẽ là cơ sở để xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và các hình thức khen thưởng khác cao hơn.

Các sáng kiến, kinh nghiệm tập trung vào phương pháp, kỹ năng trong giảng dạy, trong đó đi sâu vào việc giúp học sinh có được sự đam mê, nâng cao tính tự giác, phát huy năng lực và tính sáng tạo theo từng môn học. Cùng với đó là kinh nghiệm chủ nhiệm, quản lý giáo dục, các hoạt động ngoại khóa, vấn đề xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *