Công nhận xã Khánh Bình đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải trao quyết định công nhận xã Khánh Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Khánh Bình là xã cửa ngõ nằm trong vùng ngọt hóa của huyện Trần Văn Thời, xã có 9 ấp, sau gần 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động mọi nguồn lực được trên 162 tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước đầu tư 87,5 tỷ đồng, vốn tín dụng 27,2 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 44,8 triệu đồng, nguồn vốn khác 3 tỷ đồng.

Ðến nay, xã đã thực hiện hoàn thành 18/18 tiêu chí nông thôn mới (không thực hiện tiêu chí chợ). Đến nay, thu nhập hình quân đầu người của xã đạt trên 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,83%; hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa đạt và trên chuẩn quy định, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu nhân dân…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và biểu dương thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Bình đạt được thời gian qua. Chỉ đạo địa phương tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí, phân công UBND huyện Trần Văn Thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ xã nâng chất và giữ vững chất lượng các tiêu chí để được tái công nhận sau 5 năm, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời chỉ đạo địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối tượng người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đúng với mục tiêu xã nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *