Công ty Canon Việt Nam bàn giao phòng học mới tại Cà Mau

Nghi thức bàn giao Điểm trường Kinh Chùa.

Được xây dựng từ năm 1997, đến nay cơ sở vật chất Trường Tiểu học 2 Trần Hợi xuống cấp nghiêm trọng, việc giảng dạy và học tập tại đây gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực tế trên, thông qua vận động, Công ty Canon Marketing Vietnam tài trợ xây dựng mới 2 phòng học với số tiền trên 400 triệu đồng.

Các thành viên trong Đoàn nhà tài trợ cùng chính quyền địa phương, các em học sinh vui mừng trong ngày bàn giao Điểm trường Kinh Chùa.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi Chương trình thuộc Dự án “Canon – Vì thế hệ tương lai”, xây dựng trên 50 điểm trường, 30 lớp học mới do Canon tài trợ, thực hiện xuyên suốt từ 2007 đến nay trên mọi miền của đất nước.

Cùng với xây dựng mới các trường, lớp học, Canon cũng đã tài trợ trang thiết bị giáo dục, giúp cho giáo viên và học sinh có thêm điều kiện học tập và giảng dạy tốt hơn.

Hiện, trên địa bàn xã Trần Hợi còn 7 điểm trường lẻ, cơ sở vật chất gặp nhiều khó khăn, cùng với điều kiện đi lại còn nhiều trở ngại, rất cần có sự tiếp tục chung tay, góp sức của cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *