Đảm bảo tiến độ thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất

Trong năm qua, Đài đã bám sát tình hình của địa phương, phản ánh kịp thời, nhanh nhạy các sự kiện chính trị – xã hội của tỉnh và đất nước; tập trung tuyên truyền có hiệu quả việc triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhóm tác giả Nguyễn Văn Lê – Tô Chí Linh, đạt giải Nhì với tác phẩm “Giá như có chiếc áo phao”, tại Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2017.

Năm qua, tuy còn khó khăn về thiết bị máy móc, nguồn nhân lực và nguồn thu từ dịch vụ – quảng cáo (giảm 16,2% so với năm 2016), ngân sách cấp còn hạn chế, nhưng Đài đã quyết tâm mở thêm một số chương trình, chuyên đề mới, cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng nội dung ngày càng phong phú và đa dạng, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, vừa phục vụ nhu cầu thông tin và giải trí của khán, thính giả.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều chương trình hoạt động xã hội – từ thiện. Đặc biệt, thông qua Chương trình “Khát vọng sống”, có 24 nhân vật được giúp đỡ bằng hiện vật và tiền, trị giá gần 2 tỷ đồng. Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, có 13 nhân vật được giúp đỡ, số tiền 248 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân Đức Hưởng chỉ đạo Đài tiếp tục bám sát tôn chỉ và mục đích hoạt động của cơ quan báo chí; kịp thời đưa tin, bài phản ánh những sự kiện thời sự chính trị quan trọng của tỉnh; không ngừng cải tiến hình thức thể hiện và nâng cao chất lượng nội dung, chương trình; rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường hợp tác với các đài khu vực, quốc gia và các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đảm bảo tiến độ thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh; khẩn trương thực hiện đề án “Phát triển toàn diện phát thanh – truyền hình tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 – 2020”…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *