Đảm bảo quyền bầu cử, ứng cử của người dân tộc thiểu số

Là địa bàn rộng (12 ấp), đông dân cư (trên 13.000 người), vì vậy khi triển khai công tác bầu cử, địa phương đã có sự tập trung quyết liệt. Ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử của cấp trên, xã khẩn trương tổ chức các cuộc hội nghị triển khai thực hiện đúng luật định. Các bước hiệp thương và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử được thực hiện đúng tiến độ. Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Khánh Bình Tây được bầu 30 đại biểu HĐND xã trong tổng số 58 người được giới thiệu ứng cử, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng; 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Cán bộ đến tận nhà dân ở ấp Cơi 4 tuyên truyền về bầu cử.

Hiện, địa phương đang kiểm tra, tổng hợp chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba; đồng thời đã rà soát, phân loại danh sách cử tri có 7.795 người, được chia thành 17 khu vực bỏ phiếu. Các tiểu ban bầu cử xây dựng kế hoạch chu đáo, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất, đặc biệt là công tác tuyên truyền sâu rộng, để mỗi người dân đều hiểu rõ việc đi bầu là quyền lợi đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi công dân đối với quê hương, đất nước. Các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên, gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này.

Trong các nhiệm kỳ HĐND gần đây, địa phương luôn nỗ lực đảm bảo quyền bầu cử, ứng cử của người dân tộc thiểu số. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chính sách, pháp luật, công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, cho biết: Theo đặc điểm, cơ cấu dân số, địa phương đã giới thiệu 4 ứng cử viên là dân tộc Khmer, chiếm 6,89%; phấn đấu số đại biểu người dân tộc thiểu số HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu không thấp hơn nhiệm kỳ trước.

Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương thực hiện đa dạng hình thức tuyên truyền qua hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm xã, các điểm bầu cử; thường xuyên phát các bản tin về Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri trên hệ thống loa truyền thanh… Đồng thời chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác dân tộc phối hợp với từng ấp trực tiếp đến các hộ dân trao đổi, thông tin về cuộc bầu cử, từ đó giúp người dân đã nhận thức, ý thức được quyền và nghĩa vụ tham gia cuộc bầu cử.

Ông Hữu Văn Sil, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, ấp Cơi 4, phấn khởi: “Đồng bào dân tộc Khmer luôn đoàn kết, một lòng tin tưởng theo Đảng, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mùa này bà con đang thu hoạch đậu xanh, tất bật ngoài ruộng, vậy mà khi được thông báo họp tại trụ sở để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã, bà con đều hăng hái đến đầy đủ, đúng giờ. Điều đáng mừng là họ đã nhận thấy được trách nhiệm với chính quyền khi thẳng thắn, mạnh dạn góp ý kiến nhận xét xây dựng cho cán bộ”. Ông Danh Col, ấp Đá Bạc A, bộc bạch: “Cán bộ đến tận nhà tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, cũng như tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Bà con chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 22/5 tới, để bầu chọn những đại biểu có đức, tài đại diện cho nguyện vọng của người dân chúng tôi”.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã: “Đến thời điểm hiện tại, các bước triển khai công tác bầu cử trên địa bàn xã đảm bảo đúng luật. Xã chưa nhận được đơn thư, ý kiến, kiến nghị nào của cử tri và nhân dân. Chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *