Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Trong những năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh rất chú trọng đến công tác cải cách hành chính (CCHC) và xác định việc CCHC là khâu quan trọng trong thu hút đầu tư và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành được giao. Mục tiêu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành, công bố các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; tổ chức công khai các TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, DN, cá nhân khi tham gia thực hiện các TTHC công của Sở.

Tham mưu hoàn chỉnh việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, cụ thể hóa các văn bản, quy định của Trung ương, tạo sự đồng bộ của chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, nhằm tổ chức thực hiện tốt và vận hành một cách thông suốt, hiệu quả. Đã qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ DN: Công khai minh bạch thông tin về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế…

Kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, là một trong những giải pháp quan trọng được ngành Tài nguyên và Môi trường đặt ra.

Trong Quý I/2018, đơn vị đã tích cực chỉ đạo triển khai và ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động CCHC. Trong đó, nổi bật là chủ động rà soát TTHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước. Qua đó, ngày 10/4 vừa qua, Sở đã ban hành Thông báo số 126 về việc tiếp tục cắt giảm từ 5 – 50% thời gian giải quyết TTHC cũng như cắt giảm những thành phần hồ sơ không cần thiết. Ngoài ra, đơn vị cũng đã xây dựng quy trình giải quyết TTHC liên thông trong lĩnh vực môi trường và môi trường nước, theo mô hình thí điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, DN khi thực hiện TTHC. Ngoài ra, sở đã thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc Sở (kể cả các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai), nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác CCHC tại các đơn vị.

Trong quý I, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hơn 8.000 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng và trước hẹn 6.659 hồ sơ, trễ hẹn 8 hồ sơ (đã thực hiện xin lỗi theo quy định), đang giải quyết 1.093 hồ sơ. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn một số hạn chế: Việc giải quyết hồ sơ cho người dân và DN vẫn còn tình trạng trễ hẹn; thái độ phục vụ của một số ít công chức, viên chức chưa tốt, công tác phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông chưa được chặt chẽ.

Ngoài ra, theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số tiếp cận đất đai năm 2017 của tỉnh Cà Mau đạt 6,19 điểm (tăng 0,5 điểm so với năm 2014), xếp hạng 39/63 tỉnh (giảm 22 hạng so với năm 2016). Mặc dù có tăng điểm so với năm trước nhưng không đáng kể. Kết quả này phản ánh công tác tham mưu của Sở về quản lý đất đai cho UBND tỉnh vẫn còn hạn chế nhất định. Ông Trịnh Văn Lên nhìn nhận, để hoạt động đơn vị đi theo chiều hướng tích cực, đáp ứng sự hài lòng của người dân, DN, thời gian tới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy mạnh thực hiện CCHC, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là Chỉ số tiếp cận đất đai. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch CCHC của Sở; rà soát các TTHC, loại bỏ những thủ tục chồng chéo; loại bỏ các thủ tục không đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC. Kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức trong đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết xử lý đối với công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy trình, quy phạm nghiệp vụ, vi phạm chính sách pháp luật hoặc có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC. Thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời các vướng mắc, khó khăn của cơ quan, tổ chức, cá nhân về đất đai; tăng cường đối thoại với cơ quan, tổ chức, cá nhân để giải đáp vướng mắc, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận trong các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

Nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho DN, tuần qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, DN trong thực hiện TTHC lần 1 năm 2018, với sự quan tâm và tham dự của hơn 40 DN trên địa bàn.

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến phản ánh liên quan đến các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; giao dịch đảm bảo về đất đai, tài sản gắn liền với đất; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến, kiến nghị về việc hướng dẫn cách tính thuế và nộp thuế khai thác nước mặt, khai thác nước ngầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *