Diễn biến mới nhất vụ xử lý công trình vi phạm tại Phường 9, TP. Cà Mau: Chưa thống nhất cách nhận thức văn bản

Thực hiện Quyết định số 1319/QĐ-UBND, ngày 8/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan để tiến hành xác minh làm rõ. Theo kết quả xác minh của Sở Xây dựng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho thấy trong quá trình xử lý vi phạm, xử lý khiếu nại của công dân, cấp có thẩm quyền UBND TP. Cà Mau đã để xảy ra nhiều sai sót, có quyết định được ban hành không phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận báo cáo này, phía UBND thành phố đã có ngay báo cáo giải trình. Trong đó, UBND thành phố cho rằng quá trình xử lý của địa phương là phù hợp các quy định của luật.

Hiện trạng nơi vi phạm khi chưa bị cưỡng chế.

Sai sót, thậm chí không phù hợp luật

Theo kết quả xác minh của Sở Xây dựng, qua quá trình làm việc với các bên có liên quan cũng như trưng cầu ý kiến từ các cơ quan hữu quan, quá trình xử lý vi phạm,  xử lý khiếu nại của công dân,  cấp có thẩm quyền UBND TP. Cà Mau đã để xảy ra nhiều sai sót.

Cụ thể, thời gian giải quyết khiếu nại không phù hợp quy định (quy định là 30 ngày, thực hiện là 82 ngày). Kết quả xác minh và nội dung khiếu nại khác nhau, nhưng không tổ chức đối thoại, theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP; không thể hiện văn bản làm việc với người khiếu nại, theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP.

Phân công người xác minh (Trưởng phòng Quản lý đô thị) chính là người đã tham mưu cho Chủ tịch UBND TP. Cà Mau ký quyết định xử phạt hành chính bị khiếu nại, do vậy Kế hoạch xác minh, tiến hành xác minh và báo cáo xác minh không phù hợp với Luật Khiếu nại, được quy định tại Điều 29. Xác minh nội dung khiếu nại và không đảm bảo quy định tại Điều 4 về nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo quy định của pháp luật;bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời…

Liên quan đến nội dung khiếu nại Quyết định số 5052/QĐ-XPVPHC ngày 12/12/2018 do UBND TP. Cà Mau ban hành, Sở Xây dựng xác định Quyết định số 5052/QĐ-XPVPHC ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND TP. Cà Mau xử phạt hành vi vi phạm: Tổ chức thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị không có giấy phép xây dựng theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Ông Trần Hải Âu thi công khung kệ để đồ có mái che đặt trên nền ximăng và mái che sử dụng bán kèo liên kết vào căn hộ kế khu đất trên khu đất của họ tộc giao cho ông Trần Hải Âu quản lý tôn tạo mồ mả (ý kiến của ông Trần Hải Âu tại biên bản xử phạt hành chính số 89/BB-VPHC ngày 5/12/2018 và hình ảnh ông cung cấp kèm theo).

Khu đất ông Trần Hải Âu được xác định là vi phạm hành chính, là đất của họ tộc (chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo giải trình của Chủ tịch UBND TP. Cà Mau tại Công văn số Ỉ976/UBND-XD ngày 28/8/2019), như vậy không thể là đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật

Ông Trần Hải Âu thi công khung kệ để đồ có mái che đặt trên nền ximăng và mái che sử dụng bán kèo liên kết vào căn hộ kế khu đất trên khu đất của họ tộc giao cho ông Trần Hải Âu quản lý tôn tạo mồ mả. Theo quy định tại Khoản 10, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, thì đây không phải Công trình xây dựng.

Như vây, hành vi của ông Trần Hải Âu không xây dựng công trình trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc xác định hành vi VPHC Tổ chức thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị không có giấy phép xây dựng theo quy định phải có giấy phép xây dựng của Chủ tịch UBND TP. Cà Mau chỉ căn cứ vào Mục kê quản lý đất đai năm 2009 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 ghi là đất ở, là trái với quy định tại Điều 11 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về xác định loại đất và trái với quy định tại Khoản 10, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 về xác định Công trình xây dựng…

UBND TP. Cà Mau nói gì?

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo xác minh của Sở Xây dựng, UBND TP. Cà Mau đã có báo cáo giải trình thể hiện quan điểm trong cách xử lý. Theo giải trình thì để lập lại trật tự đô thị, quy hoạch xây dựng, ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn TP. Cà Mau, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, các Sở, ngành tỉnh, UBND thành phố xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, từng bước khắc phục được tình trạng “phạt để cho tồn tại”.

Đối với việc xử lý hành vi vi phạm của ông Trần Hải Âu trong lĩnh vực xây dựng, UBND thành phố khẳng định việc xử lý đúng theo các quy định của Luật Xử lý VPHC năm 2012, Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Đối với nội dung quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu, UBND TP. Cà Mau cho rằng việc giải quyết khiếu nại lần đầu, quá thời gian quy định, phân công người xác minh không đúng theo các quy định của Luật Khiếu nại, UBND thành phố rút kinh nghiệm, đồng thời sẽ ban hành các văn bản chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Trần Hải Âu tại Đơn khiếu nại ngày 15/3/2019 vẫn đảm bảo các nội dung. Hơn nữa, khi triển khai các nội dung của Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngàỵ 18/6/2019 về việc giải quyết nội dung khiếu nại lần đầu, ông Trần Hải Âu thống nhất nhận quyết định vì sai sót trong quá trình xử lý không làm thay đổi bản chất vụ việc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng “việc làm kệ để đồ có mái che đặt trên nền ximăng và mái che sử dụng bán kèo liên kết vào căn hộ kế khu đất (theo hình ảnh đã xác minh, thu thập trước khi tháo dỡ) không phải là công trình, vì nó không được liên kết định vị với đất.

UBND TP. Cà Mau cho rằng, theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, tại Khoản 10, Điều 3 có nội dung như sau: “Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác”.

Do đó, việc định nghĩa “công trình xây dựng” phải xét 3 nội dung độc lập: (1) được liên kết định vị với đất; hoặc (2) phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất; hoặc (3) phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước. Hơn nữa, theo nội dung miêu tả trong biên bản VPHC “công trình có chiều ngang 5m, dài 6m, cột sắt, mái thiết, nền ximăng”. Mặc dù “công trình không có móng nhưng cột sắt vẫn liên kết trên nền đất, mái che tựa trên công trình lân cận (công trình lân cận được liên kết móng dưới nền đất, cột, đà kiềng, mái). Do đó, việc đề xuất của Sở Xây dựng rằng làm kệ để đồ có mái che đặt trên nền ximăng và mái che sử dụng bán kèo liên kết vào căn hộ kế khu đất không phải là công trình vì nó không được liên kết định vị với đất, là không đúng theo quy định của Luật Xây dựng.

Hơn nữa, theo nội dung Biên bản VPHC số 89/BB-VPHC ngày 5/12/2018 do công chức Địa chính xây dựng Phường 9 lập, có nội dung mô tả hiện trạng công trình vi phạm nền ximăng, dựng cột sắt, mái thiết – đây là các hạng mục kết cấu chính của công trình xây dựng rất rõ. Việc nhận định như Sở Xây dựng, công trình trên “không liên kết định vị với đất” nên không phải công trình, như vậy sẽ rất khó khăn cho TP. Cà Mau trong việc lập lại trật tự xây dựng trong thời gian tới, vì người vi phạm trật tự xây dựng trong đô thị luôn có những hành động đối phó hoặc chống đối với cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND thành phố căn cứ theo Mục kê quản lý đất đai và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm để xác định loại đất là đất ở, là đúng theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Từ những cơ sở nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 29, Điều 3, Luật Xây dựng “Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND thành phố tiến hành xử phạt VPHC hành vi vi phạm của ông Trần Hải Âu là xây dựng nhà ở đô thị không giấy phép xây dựng, là đúng theo các quy định của Luật Xử lý VPHC năm 2012, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017.

Hơn nữa, theo nội dung tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 của Luật Xử lý VPHC:  “Mọi VPHC phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do VPHC gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật”; do đó, ngay khi các cơ quan chuyên môn phát hiện hành vi vi phạm trật tự xây dựng của ông Trần Hải Âu, UBND Phường 9, Phòng Quản lý đô thị thành phố phải xử lý ngay, không để đến khi công trình hoàn thành mới tiến hành xử lý nhằm giảm thiệt hại cho người vi phạm, là đúng theo các quy định của Luật Xử lý VPHC năm 2012.

Từ cơ sở trên, UBND TP. Cà Mau trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để nghe thành phố báo cáo nhằm thống nhất xử lý trong thời gian tới.

Đất Mũi Online sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin diễn biến vụ việc.

Trước đó, UBND TP. Cà Mau đã ra Quyết định xử phạt VPHC đối với hành vi xây dựng công trình nhà ở đô thị không phép của ông Trần Hải Âu với số tiền 25 triệu đồng. Công trình vi phạm có địa chỉ tại Phường 9, TP. Cà Mau. Công trình này đã bị lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế tháo dỡ vào tháng 6 vừa qua.

Không đồng tình với cách xử lý của chính quyền sở tại, phía ông Âu ngay sau đó đã có đơn khiếu nại đến cấp có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *