Đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam làm việc tại Cà Mau

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 500 hội viên và sinh hoạt tại 7 huyện, thành hội và 19 chi hội trực thuộc.

Tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, Đoàn Luật sư, Văn phòng Hội Luật gia tỉnh và một số cơ quan, tổ chức trong tỉnh đã thành lập chi hội luật gia và hoạt động hiệu quả khá.

Các cấp Hội đã tích cực tham gia cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, góp phần hoàn thiện tổ chức hoạt động của cơ quan tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam – Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong công tác của Hội. Đồng thời, mong rằng lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo trong củng cố xây dựng tổ chức, nhân sự; thành lập tổ chức Đảng; hỗ trợ kinh phí hoạt động. Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tăng cường phối hợp và triển khai các chủ trương của Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *