Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, chính vì thế Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư luôn xem đây là điều kiện, cơ hội để nâng cao kiến thức pháp luật, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp của luật sư trong đoàn.

Tất cả luật sư thành viên của đoàn đều được triển khai nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền…Từ đó bổ sung một phần kiến thức chính trị, pháp luật rất quan trọng cho các luật sư.

Theo thống kê của Đoàn luật sư tỉnh, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 34 luật sư và 10 người tập sự hành nghề luật sư. Các tổ chức hành nghề luật sư đã có sự đổi mới về phương tiện, chỗ nơi làm việc.

Số lượng luật sư trong các văn phòng luật sư tăng lên đáng kể. Hiện tại có 8 văn phòng có từ 2 luật sư trở lên. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của nhiều luật sư đã được nâng lên trong tham gia tranh tụng tại tòa.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận những mặt hạn chế, yếu kém tồn tại; đồng thời đặt ra những nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *