Đoàn kết, làm cho mọi nhà, mọi người ấm no, hạnh phúc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ gợi ý với địa phương 7 nhóm vấn đề, trong đó nhấn mạnh đến việc thực hiện ba đột phá chiến lược, phát huy lợi thế, huy động các nguồn vốn đầu tư nhằm xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, trong đó xem trọng vùng đồng bào dân tộc, xây dựng nông thôn mới. Phát huy nền văn hóa đặc sắc đồng bào các dân tộc gắn du lịch sinh thái, cải thiện việc làm, nâng cao thu nhập.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình trao bức trướng của Tỉnh ủy Cà Mau tặng Đại hội. 

Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, nguồn nhân lực chất lượng cao trong đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức trước các vấn đề xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau lần thứ III năm 2019 đã chọn cử 5 đại biểu chính thức, đại diện các đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 – tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Các đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội toàn quốc, ra mắt Đại hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kỳ vọng 252 đại biểu dự Đại hội – những người con ưu tú đại diện cho gần 54.000 người thuộc 13 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tiếp tục là những đại diện điển hình, truyền cảm hứng, làm lan tỏa sâu rộng sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc tốt đẹp, thi đua yêu nước, tự lực tự cường… Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng tỉnh phát triển toàn diện, làm cho mọi nhà, mọi người ấm no, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình hội nhập, phát triển.

Nhân dịp về dự Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 50 triệu đồng.

Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có nhiều thành tích trong công tác dân tộc.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, tại Đại hội, có 5 tập thể và 20 cá nhân vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; 110 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”; 20 tập thể và 45 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *