Đồng tâm hiệp lực giữ gìn tài nguyên Biển, Đảo

Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức, ngày 3/6.

Tuần qua, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thả 130.000 con tôm sú, cá chẽm và cua biển xuống khu vực khu bảo tồn ven biển – Khu Ramsar thế giới do Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau quản lý. Số cá thể giống này được thả ở các cửa biển thuộc vùng bãi bồi, là nơi lý tưởng cho các loài thủy sản trú ngụ để sinh trưởng và phát triển, nhằm góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Đây cũng là hoạt động thường xuyên, nằm trong Dự án “Tái tạo, thả bổ sung giống thủy sản tại một số cửa sông nội đồng, ven biển tỉnh Cà Mau”, nhằm từng bước phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản ven biển; tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường sống, không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản.

Nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn vệ sinh môi trường biển và hải đảo.

Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh, ông Nguyễn Hoàng An chia sẻ: “Hoạt động thả giống thủy sản có ý nghĩa thực tiễn nhằm cân bằng hệ sinh thái, làm đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tuyên truyền đến người dân và chính quyền địa phương phải chung sức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng công cụ hủy diệt khai thác thủy sản”.

Hoạt động thả giống thủy sản có ý nghĩa thực tiễn nhằm cân bằng hệ sinh thái, làm đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *