Giải quyết việc làm chưa đáp ứng nhu cầu của lao động địa phương

Năm 2018, thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Cà Mau mở 277 lớp với 9.133 lao động, với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng. Đã đăng ký xuất khẩu lao động là 566 người, hiện đã có 286 người đã được khám sức khỏe tổng quát, 207 lao động đang theo học ngoại ngữ. Có 56 lao động đang chờ xuất cảnh, và chỉ có 6 lao động xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc.

Nguyên nhân do lao động phổ thông, ý thức kỷ luật và chấp hành quy định còn kém, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao của các thị trường xuất khẩu lao động như Hàn Quốc, Nhật Bản. Khó khăn hiện nay, nguồn lực đầu tư cho giải quyết việc làm vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của lao động địa phương, nguồn quỹ quốc gia về việc làm năm 2018 chỉ tạo việc làm cho khoảng 2.800 lao động, chiếm 15% chỉ tiêu tạo việc làm trong tỉnh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *