Giúp các học viên đón một mùa tết vui tươi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng chúc tết tại Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh.

Trung tâm Cai nghiện ma túy đang quản lý, giáo dục 555 học viên, trong đó có 77 trường hợp thuộc diện khó khăn, không có người thân. Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần đang quản lý, nuôi dưỡng 336 đối tượng.

Cả hai đơn vị đã lên kế hoạch bố trí nhân viên thay phiên túc trực, đảm bảo quản lý chặt chẽ trong những ngày tết; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tăng thêm suất ăn, khen thưởng, biểu dương các học viên có thành tích tốt trong công tác học tập, giáo dục…, qua đó giúp các học viên đón một mùa tết vui tươi.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng ghi nhận sự nỗ lực của hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, lưu ý cần có kế hoạch bố trí nhân sự trực tết phù hợp, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng học viên trước, trong và sau tết; chú trọng chăm sóc sức khỏe cho học viên; bảo đảm công chức, viên chức, người lao động và học viên có cái tết an toàn, đầm ấm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *