HĐND huyện Cái Nước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Cử tri ấp Nguyễn Quy (thị trấn Cái Nước) phát biểu tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau và HĐND huyện Cái Nước.

Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND huyện thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, hai ban HĐND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, trao đổi thông tin giữa UBND huyện và các ban, ngành, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội ở địa phương.

Để phát huy vai trò của cơ quan dân cử, HĐND huyện làm tốt hoạt động giám sát theo chương trình giám sát hàng năm. Kết quả năm 2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức 7 cuộc giám sát, khảo sát; trong đó có 17 lượt giám sát tại các xã, thị trấn, 2 trường học và 1 ngành huyện. Nội dung giám sát được thực hiện trên các lĩnh vực, nhất là các vấn đề nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm: Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, việc cấp phát và trao tặng quà tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo, công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học mới… Thông qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND kịp thời thông tin, trao đổi, để UBND huyện và các ngành chức năng chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Cùng với việc tăng cường hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện Cái Nước còn thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) theo hướng thiết thực, chất lượng, sát với thực tế; tạo sự gắn kết và thông tin hai chiều giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện hướng dẫn và tổ chức cho đại biểu HĐND huyện TXCT. Các cuộc TXCT được tổ chức tại trụ sở các ấp và liên ấp, hạn chế tối đa việc tổ chức TXCT tập trung tại trụ sở UBND các xã, thị trấn như trước đây. Các vấn đề cử tri đặt ra được giải thích thỏa đáng tại các cuộc tiếp xúc, những nội dung nào tiếp thu chuyển đến UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, sẽ được Thường trực HĐND và các tổ đại biểu theo dõi, để cơ quan chức năng giải quyết đến nơi đến chốn.

Ông Lý Hùng Kiến, Chủ tịch HĐND huyện, điều hành cuộc họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Năm 2018, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn tổ chức 4 đợt TXCT tại 44 điểm, với 2.622 lượt cử tri tham dự. Qua đó có 426 ý kiến, kiến nghị đến các cấp, các ngành; trong đó có 339 lượt ý kiến được các cơ quan chức năng thông tin, giải trình tại chỗ, được cử tri đồng tình cao; còn lại 87 lượt ý kiến, kiến nghị được tổng hợp gửi đến UBND huyện xem xét giải quyết. Đến Kỳ họp thứ 6, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết HĐND năm 2018, UBND huyện đã giải quyết xong hơn 80% vụ việc được cử tri kiến nghị trước đó, số còn lại tiếp tục giải quyết.

Qua đó cho thấy, việc tăng cường hoạt động giám sát và đổi mới hoạt động TXCT, HĐND huyện Cái Nước đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, cơ quan quyền lực đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân đặt ra.

Ông Lý Hùng Kiến, Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước, cho biết, năm 2019, Thường trực HĐND huyện Cái Nước sẽ phát huy hơn nữa hoạt động TXCT và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đối với đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND. Tiếp tục cải tiến và đổi mới nội dung, hình thức TXCT theo phương châm “5 tăng, 3 giảm”. Cụ thể, 5 tăng đó là: Tăng điểm tiếp xúc, tăng số lượng cử tri là hộ dân, tăng trách nhiệm của đại biểu HĐND, tăng thông tin tuyên truyền và tăng cường giải thích tại chỗ; 3 giảm bao gồm: Giảm số lượng cử tri là cán bộ, giảm số lượng đại biểu ở từng điểm tiếp xúc và giảm việc chuyển ý kiến lên cấp trên.

Muốn làm được điều này, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng, kiến thức pháp luật, kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *