Hoàn thành tốt đẹp đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở – nền tảng cho thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh

Văn kiện sát, đúng tình hình

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tất cả 662 tổ chức cơ sở đảng, 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đều nghiêm túc quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thành công đại hội. Cà Mau đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, bảo đảm tốt tiến độ và đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương, cũng như kế hoạch của tỉnh. Đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ từ công tác chuẩn bị đến tổ chức, báo cáo kết quả đại hội… Theo đó, đã thành lập 3 tiểu ban, các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các cấp; thành lập Tổ chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, cấp trên cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Đầm Dơi chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; chọn 4 đảng bộ cơ sở chỉ đạo đại hội điểm, trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy.

Văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng; lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ hưu trí và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia đóng góp. Vì thế, đã đánh giá sát, đúng tình hình, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; báo cáo kiểm điểm cấp ủy thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm cao trong thực hiện quy chế làm việc, lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là kiểm điểm sâu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt…

Đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp vào các văn kiện của cấp trên và cấp mình. Có 235 ý kiến đóng góp tại đại hội (39 ý kiến đóng góp chung, 49 ý kiến đóng góp văn kiện cấp huyện, 102 ý kiến đóng góp văn kiện cấp tỉnh, 45 ý kiến đóng góp văn kiện Trung ương). Hầu hết đại biểu nhất trí cao các văn kiện và ý kiến đóng góp được tổng hợp báo cáo tại đại hội; các ý kiến phát biểu làm nổi bật kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ; trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; bổ sung giải pháp, chỉ tiêu phấn đấu và cách thức thực hiện để sớm đạt kết quả trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, thông qua nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần quyết tâm chính trị cao.

Tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đại biểu tham dự đại hội thảo luận, thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần quyết tâm chính trị cao.

Nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu

Nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được thực hiện đúng hướng dẫn, quy định; đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu về cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đổi mới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ. Cụ thể, giảm 5% so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ trước đúng theo quy định. Tỷ lệ số dư trong danh sách bầu cử ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy từ 12,8% đến 18,2%; cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu tín nhiệm bình quân trên 99%.

Nhờ làm tốt công tác nhân sự, nên khi trình ra đại hội được sự tán thành cao, rất ít ý kiến ứng cử, đề cử tại đại hội, kết quả bầu cử được suôn sẻ, đảm bảo. Đại hội đã bầu 429 ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp trên cơ sở, nữ chiếm 14,7%, dưới 40 tuổi chiếm 15,6%, tuổi trung bình 46,4; bầu 124 ủy viên ban thường vụ, nữ chiếm 10,48%, tuổi trung bình 48,4; bầu 23 phó bí thư, bầu 11 đồng chí bí thư (10 đồng chí tái cử đều trúng cử); bầu 336 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Tại đại hội, các địa phương, đơn vị dành nhiều thời gian, trí tuệ cho nghiên cứu, xây dựng, làm nổi bật nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xác định rõ đây là đại hội nhiệm kỳ của đảng bộ. Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 của đảng bộ cấp trên cơ sở được xây dựng theo hướng dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, tạo nên sự khác biệt để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có tính khả thi cao về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Đặc biệt là xác định, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững đối với địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tầm nhìn xa hơn.

Điều đáng phấn khởi, trong thời gian diễn ra đại hội, các địa phương, đơn vị đều thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh, khử trùng và đo thân nhiệt, sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội; khử trùng khu vực diễn ra đại hội… bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng nhìn nhận một số hạn chế, nguyên nhân, để rút kinh nghiệm. Đó là báo cáo chính trị có nội dung còn dàn trải, mang tính liệt kê, thiếu những giải pháp đột phá nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương; báo cáo kiểm điểm ban chấp hành có nội dung còn trùng lặp với báo cáo chính trị, chưa đi sâu kiểm điểm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Trong thảo luận văn kiện, một số đồng chí phát biểu tham luận chưa tạo không khí tranh luận; một số phát biểu tham luận nội dung còn nặng báo cáo thành tích, chưa đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thúc đẩy phát triển trong thời gian tới. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình văn kiện đại hội có một số nội dung chưa rõ, giải trình chưa phù hợp, thuyết phục; có nội dung chỉ tổng hợp báo cáo, không tiếp thu, giải trình…

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị, các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền về thành tựu nổi bật nhiệm kỳ qua, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội; tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *