Huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng thị trấn Sông Đốc trở thành đô thị động lực của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Trần Văn Thời thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, trong đó có 16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt.

Cơ cấu kinh tế hợp lý, chuyển dịch đúng hướng, đạt hiệu quả; tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm 68,8%, tăng 6,8%; nông, ngư, lâm nghiệp chiếm 31,2%, giảm 6,8%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51,7 triệu đồng/người/năm, tăng 24,2 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, ước cuối nhiệm kỳ đạt 724.510 tấn (có 96.120 tấn tôm).

Toàn huyện có 41 hợp tác xã, 356 tổ hợp tác đang hoạt động khá hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt,bình quân các xã đạt 15,64 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết, vượt 1 xã so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Đến nay, thị trấn Trần Văn Thời đạt 21/26 nội dung, thị trấn Sông Đốc đạt 16/26 nội dung tiêu chuẩn Văn minh đô thị. Phấn đấu cuối năm nay thị trấn Trần Văn Thời đạt 24/26 nội dung, thị trấn Sông Đốc đạt 18/26 nội dung.

5 năm qua, huyện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi trên 3.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn cấp trên đầu tư tuyến đê biển Tây, tuyến bờ Nam Sông Đốc, tuyến cứu hộ cứu nạn phòng cháy, chữa cháy rừng Tắc thủ – Vồ Dơi – Đá Bạc trên 3.000 tỷ đồng; xây dựng lộ giao thông nông thôn trên 300 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện chu đáo, kịp thời. Công tác giảm nghèo được chỉ đạo thực hiện kỳ quyết, giảm dần theo từng năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 2,44%.

Giới thiệu, giải quyết việc làm, đào tạo, bồi dưỡng và truyền nghề hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,77%. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Đề án đạt kết quả tốt.

Đại hội nhìn nhận, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn một số ít lĩnh vực chưa được khai thác tốt, đặc biệt là dịch vụ – du lịch.Kết cấu hạ tầng tuy được tập trung đầu tư, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn.Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao; công tác vận động nhân dân và một số phong trào hành động cách mạng hiệu quả thấp…

Quan tâm phát triển kinh tế, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng khẳng định, Đảng bộ và nhân dân huyện Trần Văn Thời có bề dày truyền thống cách mạng vẻ vang, đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Huyện được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đại hội với sự tham gia của 236 đại biểu chính thức.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vangấy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, huyện tập trung huy động tối đa các nguồn lực để quy hoạch phát triển đô thị Sông Đốc gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá và phát triển kinh tế biển; xây dựng thị trấn Sông Đốc trở thành đô thị động lực của tỉnh.

Quy hoạch lại sản xuất các tiểu vùng, đặc biệt là đối với vùng ngọt; nghiên cứu chuyển đổi sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ sản xuất theo hướng chuyển sản xuất nông nghiệp thành kinh tế nông nghiệp.

“Bên cạnh phát triển kinh tế, địa phương cần lưu ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cơ sở”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh.

Chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *