Hơn 4.000 thủ tục được giải quyết qua “một cửa điện tử”

Ứng dụng “Một cửa điện tử” góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Mặc dù kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, song thực tế triển khai, mô hình này vẫn chưa thật sự như kỳ vọng. Nhiều người đã từng thực hiện TTHC tại các cơ quan có ứng dụng “Một cửa điện tử” đánh giá, việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, hệ thống “Một cửa điện tử” còn nhiều rào cản, chưa phát huy được lợi thế của CNTT.

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, hiện tại việc tiếp nhận TTHC trực tuyến thông qua Internet chưa nhiều (10%), do số loại TTHC đưa lên hệ thống còn ít. Bên cạnh đó, hạ tầng CNTT, thiết bị CNTT phục vụ cho hệ thống “Một cửa điện tử” vận hành đang trong quá trình đầu tư bổ sung hoàn thiện. Điều kiện cho thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 4 được thuận tiện nhất là thông qua dịch vụ Bưu chính và sử dụng chữ ký số, nhưng chữ ký số chỉ mới triển khai xong đến cấp huyện trong tháng 8 vừa qua.

Thêm vào đó, việc đầu tư một số thiết bị tại nhiều địa phương còn chưa hiệu quả, do chưa phù hợp với trình độ dân trí. Không ít người dân chưa biết sử dụng CNTT nên không biết cách tra cứu tài liệu trong hệ thống màn hình cảm ứng, không biết xếp hàng điện tử, cũng không biết dùng mã vạch tra cứu kết quả… Phần lớn người dân nếu tham gia thì cũng chỉ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp 1, 2 là đọc TTHC trên mạng, in ra và mang đi nộp; còn dịch vụ công cấp 3, nghĩa là có thể nộp hồ sơ qua mạng thì vẫn còn hạn chế và chưa được nhiều người sử dụng.

“Hệ thống “Một cửa điện tử” sẽ được hoàn thiện về tính năng, dễ sử dụng, cập nhật đưa lên hệ thống hầu hết TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong tháng 11 tới. Cùng với hệ thống “Một cửa điện tử” nêu trên, Trung tâm Giải quyết TTHC của tỉnh và bộ phận “Một cửa hiện đại” cấp huyện, dự kiến đi vào hoạt động chính thức vào ngày 1/1/2017. Khi đó, người dân và doanh nghiệp chỉ cần đến một nơi để làm nhiều TTHC thay cho việc đến nhiều nơi để làm một TTHC như hiện nay. Bên cạnh đó, tiến trình giải quyết TTHC cũng được công khai trên mạng điện tử, nhắn tin qua điện thoại…, tiến tới từng bước giảm thành phần hồ sơ mà người dân, doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan nhà nước trước đó, do được hệ thống “Một cửa điện tử” sử dụng lại khi có yêu cầu người dân, doanh nghiệp”, ông Trần Quốc Chính, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *