Hơn 900 phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận thông qua đối thoại

Trong đó, UBND tỉnh 1 cuộc, Sở Tài nguyên và Môi trường 2 cuộc, Sở Công thương 2 cuộc, Sở Giao thông vận tải 1 cuộc, Sở Xây dựng 1 cuộc, UBND huyện Cái Nước 4 cuộc (cấp xã 3 cuộc), U Minh 1 cuộc, Đầm Dơi 5 cuộc (cấp xã 1 cuộc), Ngọc Hiển 1 cuộc, Thới Bình 2 cuộc, Trần Văn Thời 3 cuộc, Phú Tân 1 cuộc và TP. Cà Mau 4 cuộc.

Hầu các ý kiến phản ánh thông qua hoạt động đối thoại tập trung vào các lĩnh vực: Đất đai; môi trường; thuế; tư pháp, hộ tịch; đăng ký kinh doanh; công thương; xây dựng; lao động, thương binh và xã hội; đăng ký thường trú; cấp giấy chứng minh nhân dân; Bảo hiểm y tế; nông nghiệp; điện; tín dụng ngân hàng …

Hơn 900 phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua 28 hội nghị đối thoại được thực hiện trong năm 2017.

Theo kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, số cuộc đối thoại tại UBND cấp huyện, cấp xã được tổ chức thực hiện thường xuyên, so với quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì số lượng này tăng thêm 2 cuộc/năm. Trong đó, phương thức, cách thức, quy trình và thời gian thực hiện đã tuân thủ theo Quy chế đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Cà Mau, được ban hành Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh.

Nhìn chung, tất cả ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân và doanh nghiệp có phát sinh đã được đơn vị chủ trì tiếp nhận và trả lời trực tiếp tại hội nghị hoặc bằng văn bản. Qua đó đã từng bước ghi nhận được sự hài lòng, đồng thuận, đồng hành rất cao của công dân và doanh nghiệp trong hoạt động cải cách TTHC nói chung và mỗi cuộc đối thoại nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đạt được là thế, tuy nhiên theo đánh giá của ngành chức năng thì với cái nhìn tổng thể, chất lượng hội nghị đối thoại đôi lúc bị giảm sút bởi ý kiến của người dân và doanh nghiệp chưa tập trung vào TTHC mà lấn sang các lĩnh vực khác như tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo, gây ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả của công tác đối thoại.

Qua đây cho thấy công tác tuyên truyền về chung tay cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở cần phải làm thường xuyên hơn và có chiều sâu.

Tại hội nghị đối thoại ở cấp huyện cho thấy, bên cạnh những trả lời đi vào trọng tâm, tiếp nhận mang tính cầu thị của đại diện các phòng chuyên môn, còn không ít ý kiến phản ánh mà người dân và doanh nghiệp đặt ra, chưa được trả lời, giải đáp, tìm cách tháo gỡ căn cơ, nhất là các lĩnh vực TTHC vốn dĩ đã phức tạp, khó thực hiện như đất đai, chính sách người có công…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *