Họp Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình mặt đất

Đến nay các cơ quan báo, đài của tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, sự cần thiết, lợi ích và lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh Cà Mau vào cuối năm 2017. Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau đã phát trailer về số hóa truyền hình mặt đất vào các khung giờ 13 giờ và 15 giờ hàng ngày, với tổng số 240 lần phát sóng; các báo đã đăng 44 tin, bài; 48 ảnh…

Hiện tại, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ VTC1 đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện việc hỗ trợ đầu thu theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh không bị ảnh hưởng khi triển khai thực hiện Đề án.

Sau khi hoàn thành việc số hóa truyền hình mặt đất, người dân sẽ thu được khoảng 60 kênh chương trình miễn phí nếu trang bị đầy đủ các phương tiện phù hợp kỹ thuật.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, ông Thân Đức Hưởng chỉ đạo yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nội dung được xác định trong kế hoạch số 20, ngày 12/5 của Ban Chỉ đạo về việc triển khai thực hiện “Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng thông tin trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Triển khai thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan, pano, băng rôn…. tại Trung tâm TP. Cà Mau, huyện, xã và khu vực đông dân cư.

Hướng dẫn các đơn vị có liên quan khai thác thông tin trên Website của Ban Chỉ đạo Trung ương để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về số hóa truyền hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *