Hướng tới mục tiêu nâng cao số lượng, chất lượng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2008 – 2018.

Đến nay, hầu hết các ấp, xã trên địa bàn tỉnh có đội ngũ cộng tác viên dân số – gia đình; số vụ BLGĐ giảm mạnh (năm 2008 xảy ra 945 vụ đến tháng 9/2018 giảm xuống còn 63 vụ); các ngành chức năng cũng đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân…

Tại Hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ những cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong công tác phòng chống BLGĐ, qua đó giúp các địa phương học tập, áp dụng trong quá trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ghi nhận và biểu dương đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân, cũng như sự nỗ lực trong triển khai, thi hành Luật ở các cấp, ngành, đơn vị; đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác này: Việc phát hiện, xử lý các vụ việc bạo lực còn chậm; công tác tư vấn và giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình còn hạn chế; công tác tuyên truyền chưa sâu sát đến các đối tượng, nhất là nam giới, môi trường giáo dục…

Để phát huy những nhân tố tích cực và từng bước tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong thời gian tới, ông Trần Hồng Quân đề nghị các đơn vị tập trung một số vấn đề: Tiếp tục huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình và phòng chống BLGĐ; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và vai trò của dòng họ, góp phần giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội; UBND các cấp và các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và kịp thời người có hành vi BLGĐ để phòng tránh BLGĐ; triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” xây dựng gia đình bền vững chính là giải pháp nội lực để phòng tránh BLGĐ… Tất cả hướng đến mục tiêu nâng cao số lượng và chất lượng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa ngày càng nhiều, góp phần đẩy lùi tình trạng BLGĐ.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, 21 cá nhân có thành tích trong triển khai, thi hành Luật Phòng, chống BLGĐ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2008 – 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *