Huyện Thới Bình: Nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch

Nông dân xã Biển Bạch Đông thu hoạch tôm càng xanh.

Xác định năm 2019 là năm tiền đề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2015 – 2020), trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo khí thế hăng hái thi đua hoàn thành Nghị quyết của Đảng bộ huyện. Nhờ vậy, đến cuối năm 2019, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế –  xã hội ở địa phương đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Nổi bật, thu ngân sách 58,8 tỷ đồng, đạt 109,9% kế hoạch, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Hạ tầng giao thông nông thôn từng bước được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Huyện đã khởi công xây mới và nâng cấp 48 công trình với chiều dài hơn 120km, tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng.

Trong năm, Thới Bình huy động hơn 360 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (NTM), tăng 45,25% so với cùng kỳ, bình quân đạt 16,54 tiêu chí/xã, tăng 1,09 tiêu chí so với cùng kỳ. Ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: “Để nâng cao chất lượng NTM và có 100% xã đạt chuẩn, tiến tới xây dựng huyện đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư, nâng cao chất lượng các tiêu chí, triển khai thí điểm Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sức dân cùng tham gia xây dựng NTM, hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhất là các tiêu chí khó; cần nguồn vốn lớn như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn”.

Nông dân Ấp 5 (xã Trí Lực) thu hoạch lúa hữu cơ.

Địa phương đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho gần 7.000 lao động, đạt hơn 104% kế hoạch, trong đó có hơn 30 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trên 4.800 lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng ngoài tỉnh ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Một điểm nhấn nữa là kết quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo. Huyện vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 1,3 tỷ đồng (đạt hơn 131% so với kế hoạch), xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 547 căn nhà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Công tác văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới; giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  

Ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Huyện ủy Thới Bình, cho biết: “Năm 2020 là giai đoạn nước rút trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện 5 năm (2015 – 2020) và xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng NTM, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, giữ nghiêm kỷ cương công vụ… Đồng thời tập trung hơn công tác cán bộ, quy hoạch, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới; kiện toàn bộ máy lãnh đạo các ngành, các cấp bảo đảm đáp ứng các yêu cầu công việc đề ra nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *