Huyện Trần Văn Thời gần 10 năm thu phí sai quy định

Vụ việc khởi nguồn cách đây khoảng 10 năm, sau khi nhận được Tờ trình số 46, ngày 22/11/2005 của Phòng TN&MT; về việc ban hành mức thu phí dịch vụ đo đạc, lập bản vẽ và đăng ký đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện có công văn trả lời với nội dung: “Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự cân đối thu, chi tài chính và được thành lập theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 của Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời. Theo Điều 8, khoản 2, điểm b của Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, quy định “thu từ hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ”, mức thu các hoạt động này do thủ trưởng đơn vị quyết định, theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy. Đề nghị Phòng TN&MT; chỉ đạo và hướng dẫn cho Văn phòng ĐKQSDĐ xây dựng và quyết định mức thu các hoạt động dịch vụ của Văn phòng theo nguyên tắc nêu trên”.

Ông Lê Thành Năm, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, thừa nhận những sai phạm, trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND huyện Trần Văn Thời, ngày 1/10.

Ngay sau khi được UBND huyện “bật đèn xanh” chấp thuận việc ban hành mức thu phí, Văn phòng ĐKQSDĐ – Phòng TN&MT; đã cho xây dựng, ban hành quyết định mức thu dịch vụ đo đạc, lập bản vẽ, đăng ký đất đai lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đây cũng là mức thu phí được áp dụng chính thức tại huyện Trần Văn Thời ở lĩnh vực TN&MT.;

Đến tháng 1/2013, huyện Trần Văn Thời tiếp tục “cải tổ” ở những mức thu phí mới. Sau khi hoàn thành các công đoạn trình, xét, thông qua thì Văn phòng ĐKQSDĐ lại tiếp tục cho ra đời Quyết định số 02 về việc ban hành mức thu dịch vụ tư vấn thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện. Trong quyết định ghi rõ, thu dịch vụ tư vấn thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân là 728.000 đồng/hồ sơ; thu dịch vụ tư vấn xác định vị trí mốc giới thửa đất là 46.000 đồng/mốc; thu dịch vụ cung cấp thông tin là 30.000 đồng/trường hợp. Ngoài ra, ban hành kèm theo quyết định là bản chiết tính liệt kê đầy đủ các nội dung phải thu tiền khi người dân đến yêu cầu công việc: Chi văn phòng phẩm, điện, nước, chi hoạt động hành chính…

Ông Phạm Quốc Sử, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Sở Tư pháp: Việc tự quy định mức thu dịch vụ đăng ký đất đai, lập thủ tục đăng ký và tất cả tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực này phải thực hiện theo giá dịch vụ là một sai phạm rất lớn, liên quan đến chi phí tuân thủ TTHC.

Qua kiểm tra tại Văn phòng TTHC – Phòng TN&MT; huyện Trần Văn Thời, đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC tỉnh phát hiện rất nhiều hợp đồng đo đạc không qua thủ tục của cơ quan hành chính công, mà được tư vấn và ký hợp đồng dịch vụ để thu phí. Việc thu phí này lại được ra lai bằng hóa đơn bán hàng, không phải hóa đơn thuế!?

Ngoài sai phạm ở việc thu phí, Văn phòng ĐKQSDĐ – Phòng TN&MT; huyện Trần Văn Thời còn mắc sai phạm lớn là giao chỉ tiêu cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Về vấn đề này được ông Lê Thành Năm, Phó Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ lý giải: “Đây là chỉ tiêu phấn đấu được Giám đốc Văn phòng đặt ra trong kế hoạch năm. Làm như vậy là để “khuyến khích” anh em trong thực hiện nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, việc làm này vô hình trung tạo ra tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Vì để đạt chỉ tiêu đặt ra, những cán bộ tại văn phòng đã tách hồ sơ của người dân ra thành nhiều hồ sơ nhỏ để thực hiện. Minh chứng là trong 4.826 hồ sơ trong niên độ kiểm tra, có đến 114 hồ sơ được công chức hướng dẫn chia tách thành nhiều hồ sơ nhỏ để thực hiện. “Điều này đã làm tăng chi phí của người dân”, ông Phạm Quốc Sử nhận xét.

Liên quan đến những sai phạm trên, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, cho biết: UBND huyện sẽ xin ý kiến Thường trực để xử lý triệt để vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *