Khiếu kiện quyết định hành chính diễn biến ngày càng phức tạp

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, tình hình khiếu kiện liên quan đến quyết định hành chính của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh có xu hướng tăng theo từng năm và diễn biến ngày càng phức tạp. Tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ban hành quyết định hành chính không phù hợp pháp luật trong thời gian qua, chủ yếu là do công tác tham mưu chưa tốt, thiếu chặc chẽ. Việc thu thập thông tin, chứng cứ chưa đầy đủ, dẫn đến kết luận, áp dụng pháp luật chưa đúng, chưa phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu tỉnh Cà Mau phải xử lý trách nhiệm đối với cá nhân không chấp hành án, không chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính.

Riêng đối với tình hình THA hành chính, nhìn chung, đa số người phải THA đã thực hiện nghĩa vụ khá tốt. bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp chưa tuân thủ pháp luật như: Việc cung cấp thông tin về kết quả thực hiện của người phải THA hành chính cho cơ quan THA. Một số bản án người phải THA đã ra văn bản chỉ đạo thực hiện nhưng chưa thông tin kịp thời đến cơ quan THA dân sự…

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục THA dân sự: Địa phương cần xem lại tất cả các vấn đề liên quan đến việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính. Đặc biệt tham gia tranh tụng tại tòa, đối thoại với công dân, cung cấp tài liệu cho tòa khi có phát sinh khiếu kiện hành chính. Bên cạnh đó phải tăng cường, kiểm tra, đôn đốc đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân không chấp hành án, không chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính. Hơn hết phải quan tâm chất lượng ban hành quyết định hành chính. Làm được vấn đề này sẽ tạo dựng được lòng tin người dân vào nền hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *