Không để trường học nào phải đóng cửa, không giáo viên, người lao động nào trong các trường bị bỏ lại phía sau

Yêu cầu này được nhấn mạnh trong công văn chỉ đạo mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về thực hiện hỗ trợ giáo viên, nhân viên và các trường học, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo tinh thần Công văn số 89, ngày 24/4 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ảnh minh họa.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, triển khai thực hiện việc hỗ trợ giáo viên, nhân viên và các trường học, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đặc biệt về cơ chế chính sách hỗ trợ đời sống, thu nhập của đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các trường học, cơ sở giáo dục ngoài công lập như: giãn, hoãn việc nộp thuế, giảm thuế, giảm chi phí thuê mặt bằng, cho vay tài chính với lãi suất ưu đãi hoặc không lãi suất…; đưa đối tượng giáo viên, nhân viên tại các trường học, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 vào nhóm được hưởng hỗ trợ từ gói an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *