Không giảm mức xử phạt hành chính Công ty Việt Nam Food

Trước đó, do điều kiện sản xuất đang gặp khó, Công ty đã có đơn xin cứu xét, gửi đến UBND tỉnh xin giảm mức xử phạt vi phạm hành chính.

Được biết, trong quá trình được gia hạn việc cải tạo hệ thống xử lý môi trường (đến hết ngày 10/11/2016), Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty phải thu gom toàn bộ nước thải về hệ thống xử lý nước thải và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất phù hợp, không để hệ thống xử lý nước thải quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, qua lấy mẫu nước thải tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải ra nguồn tiếp nhận là kênh xáng Lương Thế Trân trong tháng 8 vừa qua, xác định Công ty đã xả thải với lưu lượng 74 – 80m3/ngày, trong đó có 8 thông số vượt giới hạn cho phép (BOD5, COD, TSS, N-tổng, tổng dầu, mỡ động thực vật, Amoni và Coliform), đáng chú ý có thông số vượt đến 860 lần mức cho phép.

Trước đó, Công ty đã bị UBND tỉnh xử phạt hành chính do xả thải ra môi trường không qua hệ thống xử lý nước thải, gây ô nhiễm môi trường, với số tiền 332 triệu đồng.

Công ty hoạt động từ ngày 5/3/2013, chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, gồm dịch tôm, bột tôm… với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Đây là 1 trong 7 doanh nghiệp ở Cà Mau đã được địa phương hỗ trợ trên 5,4 tỷ đồng từ nguồn thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị định 210 của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *