Khuyến học, khuyến tài thắp sáng những tài năng

Nhằm khích lệ phong trào khuyến học khuyến tài, nhiều tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở TP. Cà Mau luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể. Cùng với đó là sự nhiệt tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đến nay, Hội Khuyến học thành phố có 10.858 hội viên, có 9.508 “Gia đình học tập” cấp cơ sở, 838 gia đình học tập tiêu biểu cấp thành phố. Hội thường xuyên quan tâm đến việc tuyên truyền, động viên, cổ vũ mọi người phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, thực hiện tốt chủ trương xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Hội còn là cầu nối mối liên hệ giữa nhà trường, xã hội, gia đình, đặc biệt là liên kết tốt giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Phát huy sâu rộng việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học, đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn.

Hội Khuyến học TP. Cà Mau luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, nhân dân và các nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học ở các trường học và khu dân cư. Từ nguồn quỹ vận động mỗi năm hàng tỷ đồng đã góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển. Vào dịp đầu mỗi năm học, Hội Khuyến học cơ sở lại trích Quỹ Khuyến học tặng cho hàng trăm học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Qua đó, góp phần khích lệ phong trào “Học tập tốt”, động viên các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Ông Lý Văn Sua, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Cà Mau, trao học bổng cho học sinh hiếu học trong ngày công bố Quyết định thành lập Ban Khuyến học họ Huỳnh tại phường Tân Thành.

Từ vai trò của Hội Khuyến học TP. Cà Mau, phong trào khuyến học khuyến tài của thành phố dần đi vào đời sống, nhiều gia đình đã có ý thức hơn trong việc học tập của con em, việc huy động trẻ em đến trường và duy trì sĩ số học sinh thuận lợi hơn… Chính gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học đã có tác dụng phát huy truyền thống hiếu học trong nhân dân, trực tiếp góp phần vào sự gắn kết giữa giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội. Tác động tích cực đến việc người lớn tham gia học tập ở các trung tâm học tập cộng đồng, qua đó không ngừng bồi dưỡng kiến thức, nâng cao dân trí.

Để công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động có hiệu quả, Hội Khuyến học thành phố đã chỉ đạo, phối hợp tốt với các trường trong công tác dạy và học: Ưu tiên các trường hợp học sinh có điều kiện khó khăn vươn lên trong học tập; triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua giữa các trường học, các cơ quan, đoàn thể, dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học rồi đến cộng đồng khuyến học. Theo ông Lý Văn Sua, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Cà Mau, để giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đối với xây dựng quê hương, Hội luôn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của công tác khuyến học, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho con em học tập. “Muốn xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học thì vai trò của ông, bà, cha, mẹ trong gia đình là vô cùng quan trọng, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo đến việc học tập của con cháu. Đồng thời, thường xuyên biểu dương những gương học tập tốt, những gia đình có truyền thống học tập và lấy đó làm gương để cho mọi người noi theo, từ đó từng bước xây dựng gia đình, dòng họ có phong trào học tập”, ông Sua khẳng định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *