Kiên quyết không tăng số hộ và diện tích nhận khoán đất rừng

Ông Phan Quốc Khải thông tin, hiện Vườn đã phối hợp với tổ chức WWF xây dựng và phát triển thêm 7 tuyến du lịch phục vụ khách tham quan hệ sinh thái rừng ngập; xây dựng 5 mô hình du lịch cộng đồng… Việc thực hiện Phương án ương nuôi sò giống và sò thương phẩm tại khu vực biển của Vườn từng bước được ổn định tình hình, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân liên kết sản xuất hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải khảo sát trực tiếp hiện trạng khu vực thực nghiệm ương, nuôi sò huyết tại khu vực thuộc quản lý Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử: Vườn phải làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đơn vị để khai thác hợp lý tài nguyên rừng, biển, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xem đây là mục tiêu quan trọng nhất trong thực thi nhiệm vụ.

Chỉ đạo tại buổi làm việc sau chuyến khảo sát thực tế thực hiện các công trình, dự án tại Khu du lịch Đất Mũi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị tiếp tục không thu vé du khách đến tham quan tại đây đến ngày 30/11/2017. Tùy tình hình thực tế mà sau đó có sự điều chỉnh vấn đề này. Đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chỉnh trang lại những điểm tham quan, du lịch tại đây, khi hiện tại có nhiều công trình đang thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách có được trải nghiệm trọn vẹn khi về Đất Mũi; cần hình thành bãi đậu xe du lịch phục vụ du khách đến tham quan.

Chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, biển thuộc khu vực quản lý của Vườn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần hoàn thiện công tác quy hoạch; tăng cường quản lý mặt nước.

Chỉ ra những mặt còn hạn chế, nhất là về phát triển du lịch, đặc biệt là dựa vào cộng đồng để khai thác du lịch sinh thái trải nghiệm, tạo điều kiện cho người dân có thêm thu nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho rằng từ đây sẽ tạo ra sản phẩm du lịch lý thú, vừa quảng bá được tiềm năng, hình ảnh du lịch mang tính đặc trưng, vừa hạn chế tác động của người dân vào tài nguyên rừng…

“Kiên quyết không tăng số hộ và diện tích khoán hộ dân hiện đang ở trong khu vực Vườn quốc gia Mũi Cà Mau”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo kiên quyết khi biết hiện có 222 hộ nhận khoán 937ha rừng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *