Làm tốt công tác nội chính để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại

Đại biểu được nghe ông Phan Bá, Vụ trưởng Cơ quan Vụ công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương trình bày tổng quan về nội chính và công tác nội chính; tổng quan về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy của cấp ủy về hoạt động của các cơ quan nội chính; công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại tố cáo của công dân…

Các chuyên đề nhằm khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò của công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng pháp luật; ngăn ngừa tham nhũng… Làm tốt công tác nội chính để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại.

Đây là những nội dung cơ bản, cần thiết nhằm giúp cán bộ lãnh đạo, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ làm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong toàn tỉnh nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu giải đáp những vướng mắc trong thực tế, trao đổi kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại cơ sở.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy: Thời gian qua, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh đã phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật; đồng thời, xây dựng hệ thống chính sách minh bạch, cụ thể, có hình thức công khai để dân biết, dân giám sát.

Sắp tới, rất cần sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhằm phát hiện tham nhũng trong nội bộ và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, khiếu kiện trong nhân dân… để có hướng xử lý kịp thời, phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *