Lồng ghép học tập và làm theo Bác

Khuôn viên cũng như nơi sinh hoạt của học viên được chăm sóc sạch, đẹp.

Trung tâm đã xây dựng chương trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp, gắn với xây dựng quy chế làm việc của đơn vị. Chi ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp các phòng, bộ phận có liên quan đến thủ tục hành chính, tiếp công dân: Phòng Giáo dục hòa nhập cộng đồng, Phòng Tổ chức hành chính, Tổ thăm gặp…; kiểm tra cán bộ, viên chức trong việc giải quyết công việc của công dân, kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Với các phòng, ban, hằng ngày tổ chức họp giao ban với các trưởng, phó phòng, ban để đánh giá công tác thực hiện trong ngày và đề ra kế hoạch ngày tiếp theo, đồng thời kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể thì thông qua công khai trước tập thể Ban Giám đốc và Chi ủy quyết. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tích cực tham gia các phong trào, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và những lời dạy của Bác; chào cờ đầu tuần, Chi đoàn phân công đoàn viên tham gia đọc bài về tấm gương đạo đức của Bác và rút ra bài học để cán bộ, viên chức và người lao động học tập, làm theo…

Học viên tại Trung tâm chăm sóc vườn rau.

Anh Nguyễn Hoàng Giới, Phó Trưởng phòng Bảo vệ, người có trên 15 năm công tác tại Trung tâm: “Bản thân tâm niệm việc học tập Bác phải là học tập suốt đời. Với công việc quản lý học viên, chúng tôi phải áp dụng nhiều biện pháp đúc kết từ kinh nghiệm của anh em, đồng nghiệp đi trước hướng dẫn, giáo dục, giúp học viên quyết tâm cai nghiện, trở về hòa nhập cộng đồng…”.

Anh Đ.C.N, 26 tuổi (ở Phường 7, TP. Cà Mau), vào Trung tâm từ cuối năm 2013 đến nay, tâm sự: “Bạn bè rủ rê, tôi sa ngã vào con đường nghiện ngập, vào Trung tâm được các anh, các chú tận tình hướng dẫn, cắt cơn nghiện, quan tâm tạo điều kiện để tôi được học tập, lao động, tìm lại hy vọng cho tương lai. Để không phụ lòng các anh, các chú ở đây, tôi quyết cai nghiện, trở về sum họp gia đình và tìm việc làm phù hợp, nhằm ổn định cuộc sống”.

Ông Nguyễn Văn Sánh: “Hiện tại, Trung tâm đang quản lý, giáo dục 18 học viên, trong đó có 3 bắt buộc và 15 tự nguyện. Dự kiến năm 2016 sẽ tiếp nhận mới khoảng trên 1.000 học viên cai nghiện tại cộng đồng tái nghiện. Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cai nghiện cho học viên, Trung tâm luôn quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; đồng thời chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống việc thẩm lậu ma túy vào Trung tâm, tạo môi trường sạch về ma túy, hướng đến xây dựng Trung tâm “Sạch đẹp như công viên, điều trị như bệnh viện, giáo dục như nhà trường, kỷ luật như quân đội”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *