Năm 2016, sẽ đào tạo 37 ngàn lao động

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là vấn đề trọng tâm, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, mục tiêu năm 2016 sẽ đào tạo 37 ngàn lao động, trong đó đào tạo gắn với giải quyết việc làm 10.500 lao động. Nguồn kinh phí dự kiến trên 42 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh trên 21 tỷ đồng.

Trong 10 tháng của năm nay, Cà Mau đã giải quyết việc làm cho trên 33 ngàn lao động, phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt 110% kế hoạch năm. Tuy nhiên, đáng lo ngại là giải quyết việc làm tuy tăng 4,6% so với cùng kỳ, nhưng lao động mất việc làm có đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng tăng gần 30% (3.888 người).

Liên quan đến công tác giải quyết việc làm, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm, có trên 200 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại phiên giao dịch, tăng trên 320% so với cùng kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *