Năm 2017, Cà Mau sẽ tiến hành cổ phần hóa 2 công ty lâm nghiệp

Để thực hiện cổ phần hóa hai công ty lâm nghiệp theo đúng lộ trình, tỉnh kiến nghị Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn về nguồn vốn và định mức chi cho việc kiểm đếm, tính toán trữ lượng rừng trồng để làm cơ sở cho việc xác định giá trị doanh nghiệp; đồng thời, bổ sung nguồn vốn để thực hiện việc đo đạc, cắm mốc phần diện tích của các lâm phần đã giao khoán cho hộ dân trước đây, khi cổ phần hóa, các cổ phần này sẽ giao về cho địa phương để giao cho hộ gia đình, cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *