Năm 2017 sẽ thu 17,6 tỷ đồng quỹ phòng, chống thiên tai

Nguồn quỹ để phục vụ chi hỗ trợ vào các hoạt động phòng chống thiên tai.

Kế hoạch nêu rõ công dân nam từ đủ 18 đến hết 60 tuổi; nữ từ đủ 18 đến hết 55 tuổi đều phải tham gia đóng góp quỹ. Đối tượng và mức đóng góp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng góp 1 ngày lương/người/năm; người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; người lao động khác đóng góp 15.000 đồng/người/năm.

Quỹ cũng quy định đối tượng miễn đóng góp, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ đối với gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo. Ngoài ra còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp tự nguyện cho quỹ.

Việc đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh là việc làm nhân đạo, thể hiện tinh thần tương thân, tương trợ trong lúc hoạn nạn. Số tiền trên để phục vụ chi hỗ trợ vào các hoạt động phòng chống thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực; nước uống; thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sữa nhà ở; cơ sở y tế; trường học; xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai.

Việc quản lý này không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng quỹ phải đúng mục đích, kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *