Năm 2021, Cà Mau quyết tâm tăng trưởng kinh tế từ 6,5 – 7%

Báo cáo của UBND tỉnh nêu rõ, ước tính tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2020 đạt trên 41,5 ngàn tỷ đồng, tăng 1,09% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực đều có tăng hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng giảm 2,5%.

Thủy sản vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn, đầu tàu của tỉnh. Theo đó, năm 2020, tỉnh tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi. Tuy nhiên, nhận diện về những khó khăn, hạn chế, báo cáo của UBND tỉnh cũng đã chỉ rõ dù đứng ở vị trí trung tâm và giữ vai trò quan trọng, nhưng khai thác và phát triển lĩnh vực thủy sản chưa ổn định, thiếu bền vững.

Theo dự báo, khả năng đến cuối năm sẽ có 13/15 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao đạt và vượt, trong đó nổi bật nhất là tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt khoảng 14% khi đạt con số gần 17 ngàn tỷ đồng.

Riêng chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất khẩu chắc chắn sẽ không đạt, nguyên nhân chính là do yếu tố khách quan từ ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 tác động mạnh trên toàn cầu.

Nhận định tình hình thế giới chuyển biến khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trong nước, khi chúng ta bước vào kinh tế mở, năm 2021, Cà Mau tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh…

Năm 2021, Cà Mau quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5 – 7%.

Về kết quả thực hiện công tác kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2020 được thẩm tra tại Hội nghị, đã thu hút 193 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 51 ngàn tỷ đồng, đưa tổng dự án trên địa bàn hiện có 343 dự án đầu tư đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 122 ngàn tỷ đồng. Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, giai đoạn này có 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 387 triệu USD.

Bà Vũ Hồng Như Yến, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung liên quan trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách của tỉnh.Bà Vũ Hồng Như Yến, Phó Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung liên quan trên lĩnh vực kinh tế – ngân sách của tỉnh.

Cũng trong sáng nay, Hội nghị tiến hành thẩm tra báo cáo số 344 về công tác UBND tỉnh năm 2020; báo cáo số 356 UBND về tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2019.

Chiều nay, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh sẽ tiến hành thẩm tra các Tờ trình: Tờ trình 134 UBND về việc ban hành Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình 130 UBND ban hành nghị quyết danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau; Tờ trình 126 UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang; Tờ trình 131 UBND về việc thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; Tờ trình 136 UBND về việc Phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019.

Như vậy, đến nay, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các nội dung sẽ được xem xét, quyết nghị tại Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 – 10/12 tới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *