Năm Căn: Sạt lở đất thiệt hại khoảng 200 triệu đồng

Vụ sạt lở gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân ấp Nhà Hội.

Vụ sạt lở xảy ra có chiều rộng từ mé bờ vào bên trong khoảng 20m, dài 36m và chiều sâu khoảng 5m.

Cụ thể, vụ sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến hộ ông Nguyễn Thanh Bình, làm sụp 1 lò than có củi bên trong, ước thiệt hại khoảng 55 triệu đồng; hộ ông Nguyễn Thanh Phát, sụp 2 lò than có củi bên trong, ước thiệt hại khoảng 110 triệu đồng; hộ ông Nguyễn Thanh Đại, sụp 1 lò than, 1 căn nhà bằng cây gỗ địa phương, ước thiệt hại khoảng 45 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Tam Giang đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi hộ bị thiệt hại số tiền 500 ngàn đồng. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *