Nâng cao năng lực về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu

Nhiều gia đình hội viên phụ nữ, nhất là đồng bào dân tộc xã Tam Giang Tây còn nhiều khó khăn, thông qua dự án giúp chị em nâng cao năng lực về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Dự án được triển khai từ tháng 6 đến tháng 12/2017, tổng kinh phí gần 4,3 tỷ đồng, với khoảng trên 10 ngàn người được hưởng lợi trực tiếp (trong đó có đối tượng trẻ em) và trên 46 ngàn người hưởng lợi gián tiếp thông qua tài liệu, chiến dịch truyền thông và thiết bị cảnh báo sớm.

Các hoạt động chủ yếu của Dự án: Thành lập và đào tạo Đội ứng phó khẩn cấp về sơ cứu, tìm kiếm và cứu hộ; cung cấp thiết bị tìm kiếm và cứu nạn cơ bản cho 4 xã dự án; tổ chức diễn tập mô phỏng tình huống khẩn cấp; cung cấp tập huấn kỹ năng dạy bơi an toàn cho các giáo viên được chọn của 4 trường học; cung cấp bể bơi và tổ chức dạy bơi…

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng tại tỉnh Cà Mau thông qua việc quản lý hiệu quả tài nguyên nước, vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu.

Thông qua Dự án giúp chính quyền địa phương và các trường học tại các xã dự án nâng cao năng lực về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đời sống của các cộng đồng địa phương thuộc dự án có môi trường được cải thiện thông qua việc thành lập mô hình quản lý chất thải dựa vào cộng đồng.

Giúp người dân tiếp cận tốt hơn với nước sạch và vệ sinh thông qua việc cung cấp các chiến dịch nâng cao nhận thức và nhân rộng hệ thống thu trữ nước mưa và mô hình nhà vệ sinh an toàn chống lũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *